تور تایلند (پاتایا - پوکت) (عمان ایر)

Oman Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Pattaya Hill
ندای ارژنگ
B.B
Baramee Hip
ندای ارژنگ
B.B

2820000 تومان

3160000 تومان

2775000 تومان

2575000 تومان

Welcome Plaza
ندای ارژنگ
B.B
PJ Patong
ندای ارژنگ
B.B

2850000 تومان

3220000 تومان

2800000 تومان

2590000 تومان

Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B
Design
ندای ارژنگ
B.B

2890000 تومان

3290000 تومان

2840000 تومان

2600000 تومان

Manita Boutique
ندای ارژنگ
B.B
Design
ندای ارژنگ
B.B

2915000 تومان

3350000 تومان

2865000 تومان

2610000 تومان

Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Patong
ندای ارژنگ
B.B

2950000 تومان

3425000 تومان

2900000 تومان

2625000 تومان

Garden Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Royal Paradise
ندای ارژنگ
B.B

3060000 تومان

3610000 تومان

3000000 تومان

2680000 تومان

Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Hub
ندای ارژنگ
B.B

3090000 تومان

3675000 تومان

3025000 تومان

2690000 تومان

Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Place
ندای ارژنگ
B.B

3135000 تومان

3765000 تومان

3065000 تومان

2710000 تومان

Imperial
ندای ارژنگ
B.B
Best Western
ندای ارژنگ
B.B

3165000 تومان

3835000 تومان

3090000 تومان

2715000 تومان

Vista
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt
ندای ارژنگ
B.B

3240000 تومان

3975000 تومان

3160000 تومان

2750000 تومان

Amari Residences/Long Beach
ندای ارژنگ
B.B
Swissotel
ندای ارژنگ
B.B

3300000 تومان

4095000 تومان

3210000 تومان

2770000 تومان

The Bayview Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt
ندای ارژنگ
B.B

3300000 تومان

4100000 تومان

3215000 تومان

2770000 تومان

Amari Residences/Long Beach
ندای ارژنگ
B.B
Novotel Phuket
ندای ارژنگ
B.B

3355000 تومان

4200000 تومان

3260000 تومان

2790000 تومان

Signature
ندای ارژنگ
B.B
Diamond Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3435000 تومان

4365000 تومان

3335000 تومان

2820000 تومان

Siam Bayshore
ندای ارژنگ
B.B
Fishermen
ندای ارژنگ
B.B

3510000 تومان

4515000 تومان

3400000 تومان

2845000 تومان

Baraquda
ندای ارژنگ
B.B
Novotel Vintage
ندای ارژنگ
B.B

3640000 تومان

4760000 تومان

3515000 تومان

2900000 تومان

Holiday Inn
ندای ارژنگ
B.B
Millennium
ندای ارژنگ
B.B

3790000 تومان

5055000 تومان

2965000 تومان

Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B
Wyndham
ندای ارژنگ
B.B

3825000 تومان

5130000 تومان

3690000 تومان

2975000 تومان

Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Regency
ندای ارژنگ
B.B

3900000 تومان

5275000 تومان

3755000 تومان

3000000 تومان

Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B
Outrigger
ندای ارژنگ
B.B

4025000 تومان

5530000 تومان

3865000 تومان

3040000 تومان

Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Amari Phuket
ندای ارژنگ
B.B

4035000 تومان

5545000 تومان

3875000 تومان

3050000 تومان

Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B
Le Meridien
ندای ارژنگ
B.B

4100000 تومان

5695000 تومان

3940000 تومان

3075000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3160000 تومان

کودک با تخت

2775000 تومان

کودک بدون تخت

2575000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3220000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

2590000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

2840000 تومان

کودک بدون تخت

2600000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

کودک با تخت

2865000 تومان

کودک بدون تخت

2610000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3425000 تومان

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

2625000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3610000 تومان

کودک با تخت

3000000 تومان

کودک بدون تخت

2680000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3675000 تومان

کودک با تخت

3025000 تومان

کودک بدون تخت

2690000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3135000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3765000 تومان

کودک با تخت

3065000 تومان

کودک بدون تخت

2710000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3835000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

2715000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3975000 تومان

کودک با تخت

3160000 تومان

کودک بدون تخت

2750000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

کودک با تخت

3210000 تومان

کودک بدون تخت

2770000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4100000 تومان

کودک با تخت

3215000 تومان

کودک بدون تخت

2770000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

کودک با تخت

3260000 تومان

کودک بدون تخت

2790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4365000 تومان

کودک با تخت

3335000 تومان

کودک بدون تخت

2820000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4515000 تومان

کودک با تخت

3400000 تومان

کودک بدون تخت

2845000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4760000 تومان

کودک با تخت

3515000 تومان

کودک بدون تخت

2900000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5055000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2965000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5130000 تومان

کودک با تخت

3690000 تومان

کودک بدون تخت

2975000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5275000 تومان

کودک با تخت

3755000 تومان

کودک بدون تخت

3000000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5530000 تومان

کودک با تخت

3865000 تومان

کودک بدون تخت

3040000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5545000 تومان

کودک با تخت

3875000 تومان

کودک بدون تخت

3050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

کودک با تخت

3940000 تومان

کودک بدون تخت

3075000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (پاتایا - پوکت) (عمان ایر),
  مدت اقامت:4 شب پاتایا، 3 شب پوکت,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  شروع قیمت ها از :2.820.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پاتایا,پوکت,
  خط هوایی:Oman Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز عمان ایر، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی و ترانسفر زمینی بانکوک به پاتایا، پرواز داخلی پوکت، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 730.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.