تور تایلند (پاتایا - پوکت) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Pattaya Hill
ندای ارژنگ
B.B
Baramee Hip
ندای ارژنگ
B.B

2840000 تومان

3180000 تومان

2395000 تومان

2195000 تومان

Welcome Plaza
ندای ارژنگ
B.B
PJ Patong
ندای ارژنگ
B.B

2870000 تومان

3240000 تومان

2425000 تومان

2210000 تومان

Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B
Design
ندای ارژنگ
B.B

2910000 تومان

3310000 تومان

2460000 تومان

2225000 تومان

Manita Boutique
ندای ارژنگ
B.B
Design
ندای ارژنگ
B.B

2935000 تومان

3370000 تومان

2485000 تومان

2230000 تومان

Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Patong
ندای ارژنگ
B.B

2970000 تومان

3445000 تومان

2520000 تومان

2245000 تومان

Garden Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Royal Paradise
ندای ارژنگ
B.B

3080000 تومان

3630000 تومان

2620000 تومان

2300000 تومان

Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Hub
ندای ارژنگ
B.B

3110000 تومان

3695000 تومان

2645000 تومان

2310000 تومان

Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Place
ندای ارژنگ
B.B

3155000 تومان

3785000 تومان

2685000 تومان

2330000 تومان

Imperial
ندای ارژنگ
B.B
Best Western
ندای ارژنگ
B.B

3185000 تومان

3855000 تومان

2710000 تومان

2335000 تومان

Vista
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt
ندای ارژنگ
B.B

3260000 تومان

3995000 تومان

2780000 تومان

2370000 تومان

Amari Residences/Long Beach
ندای ارژنگ
B.B
Swissotel
ندای ارژنگ
B.B

3320000 تومان

4115000 تومان

2830000 تومان

2390000 تومان

The Bayview Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt
ندای ارژنگ
B.B

3325000 تومان

4120000 تومان

2835000 تومان

2390000 تومان

Amari Residences/Long Beach
ندای ارژنگ
B.B
Novotel Phuket
ندای ارژنگ
B.B

3375000 تومان

4225000 تومان

2880000 تومان

2410000 تومان

Signature
ندای ارژنگ
B.B
Diamond Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3455000 تومان

4385000 تومان

2955000 تومان

2440000 تومان

Siam Bayshore
ندای ارژنگ
B.B
Fishermen
ندای ارژنگ
B.B

3530000 تومان

4535000 تومان

3020000 تومان

2465000 تومان

Baraquda
ندای ارژنگ
B.B
Novotel Vintage
ندای ارژنگ
B.B

3660000 تومان

4780000 تومان

3135000 تومان

2520000 تومان

Holiday Inn
ندای ارژنگ
B.B
Millennium
ندای ارژنگ
B.B

3810000 تومان

5075000 تومان

2585000 تومان

Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B
Wyndham
ندای ارژنگ
B.B

3845000 تومان

5150000 تومان

3310000 تومان

2595000 تومان

Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Regency
ندای ارژنگ
B.B

3920000 تومان

5295000 تومان

3375000 تومان

2620000 تومان

Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B
Outrigger
ندای ارژنگ
B.B

4045000 تومان

5550000 تومان

3485000 تومان

2660000 تومان

Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Amari Phuket
ندای ارژنگ
B.B

4055000 تومان

5565000 تومان

3495000 تومان

2670000 تومان

Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B
Le Meridien
ندای ارژنگ
B.B

4125000 تومان

5715000 تومان

3560000 تومان

2700000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3180000 تومان

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

2195000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3240000 تومان

کودک با تخت

2425000 تومان

کودک بدون تخت

2210000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

کودک با تخت

2460000 تومان

کودک بدون تخت

2225000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2935000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

کودک با تخت

2485000 تومان

کودک بدون تخت

2230000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3445000 تومان

کودک با تخت

2520000 تومان

کودک بدون تخت

2245000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3630000 تومان

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

کودک با تخت

2645000 تومان

کودک بدون تخت

2310000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3155000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3785000 تومان

کودک با تخت

2685000 تومان

کودک بدون تخت

2330000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3855000 تومان

کودک با تخت

2710000 تومان

کودک بدون تخت

2335000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

کودک با تخت

2780000 تومان

کودک بدون تخت

2370000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4115000 تومان

کودک با تخت

2830000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3325000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4120000 تومان

کودک با تخت

2835000 تومان

کودک بدون تخت

2390000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4225000 تومان

کودک با تخت

2880000 تومان

کودک بدون تخت

2410000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3455000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4385000 تومان

کودک با تخت

2955000 تومان

کودک بدون تخت

2440000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4535000 تومان

کودک با تخت

3020000 تومان

کودک بدون تخت

2465000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4780000 تومان

کودک با تخت

3135000 تومان

کودک بدون تخت

2520000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5075000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2585000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5150000 تومان

کودک با تخت

3310000 تومان

کودک بدون تخت

2595000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

کودک با تخت

3375000 تومان

کودک بدون تخت

2620000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5550000 تومان

کودک با تخت

3485000 تومان

کودک بدون تخت

2660000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4055000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5565000 تومان

کودک با تخت

3495000 تومان

کودک بدون تخت

2670000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5715000 تومان

کودک با تخت

3560000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (پاتایا - پوکت) (ماهان),
  مدت اقامت:4 شب پاتایا، 3 شب پوکت,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :2.840.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پاتایا,پوکت,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی و ترانسفر زمینی بانکوک به پاتایا، پرواز داخلی پوکت، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 600.000 تومان می باشد.