تور تایلند (پاتایا - پوکت) (تای ایرویز)

Thai Airways
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Pattaya Hill
ندای ارژنگ
B.B
Baramee Hip
ندای ارژنگ
B.B

2870000 تومان

3260000 تومان

2550000 تومان

2320000 تومان

Welcome Plaza
ندای ارژنگ
B.B
PJ Patong
ندای ارژنگ
B.B

2900000 تومان

3310000 تومان

2575000 تومان

2335000 تومان

Holiday Resort
ندای ارژنگ
B.B
Design
ندای ارژنگ
B.B

2950000 تومان

3410000 تومان

2620000 تومان

2355000 تومان

Manita Boutique
ندای ارژنگ
B.B
Design
ندای ارژنگ
B.B

2975000 تومان

3465000 تومان

2645000 تومان

2360000 تومان

Ibis Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Patong
ندای ارژنگ
B.B

3020000 تومان

3555000 تومان

2690000 تومان

2375000 تومان

Garden Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Royal Paradise
ندای ارژنگ
B.B

3145000 تومان

3775000 تومان

2810000 تومان

2440000 تومان

Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Hub
ندای ارژنگ
B.B

3170000 تومان

3835000 تومان

2825000 تومان

2450000 تومان

Sunbeam/Pattaya Sea View
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Place
ندای ارژنگ
B.B

3230000 تومان

3955000 تومان

2880000 تومان

2470000 تومان

Imperial
ندای ارژنگ
B.B
Best Western
ندای ارژنگ
B.B

3255000 تومان

4015000 تومان

2900000 تومان

2475000 تومان

Vista
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt
ندای ارژنگ
B.B

3360000 تومان

4215000 تومان

3000000 تومان

2520000 تومان

Amari Residences/Long Beach
ندای ارژنگ
B.B
Swissotel
ندای ارژنگ
B.B

3425000 تومان

4340000 تومان

3055000 تومان

2545000 تومان

The Bayview Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt
ندای ارژنگ
B.B

3435000 تومان

4350000 تومان

3065000 تومان

2555000 تومان

Amari Residences/Long Beach
ندای ارژنگ
B.B
Novotel Phuket
ندای ارژنگ
B.B

3500000 تومان

4490000 تومان

3125000 تومان

2570000 تومان

Signature
ندای ارژنگ
B.B
Diamond Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3610000 تومان

4700000 تومان

3220000 تومان

2610000 تومان

Siam Bayshore
ندای ارژنگ
B.B
Fishermen
ندای ارژنگ
B.B

3630000 تومان

4755000 تومان

3240000 تومان

2620000 تومان

Baraquda
ندای ارژنگ
B.B
Novotel Vintage
ندای ارژنگ
B.B

3785000 تومان

5045000 تومان

3380000 تومان

2680000 تومان

Holiday Inn
ندای ارژنگ
B.B
Millennium
ندای ارژنگ
B.B

3950000 تومان

5370000 تومان

2750000 تومان

Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B
Wyndham
ندای ارژنگ
B.B

4020000 تومان

5520000 تومان

3600000 تومان

2775000 تومان

Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Regency
ندای ارژنگ
B.B

4110000 تومان

6695000 تومان

3680000 تومان

2810000 تومان

2810000 تومان

Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B
Outrigger
ندای ارژنگ
B.B

4270000 تومان

6015000 تومان

3820000 تومان

2855000 تومان

Amari Pattaya
ندای ارژنگ
B.B
Amari Phuket
ندای ارژنگ
B.B

4290000 تومان

6055000 تومان

3860000 تومان

2870000 تومان

Royal Cliff
ندای ارژنگ
B.B
Le Meridien
ندای ارژنگ
B.B

4375000 تومان

6230000 تومان

3920000 تومان

2910000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3260000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

2320000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

کودک با تخت

2575000 تومان

کودک بدون تخت

2335000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3410000 تومان

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

2355000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3465000 تومان

کودک با تخت

2645000 تومان

کودک بدون تخت

2360000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3555000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

2375000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3775000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

کودک بدون تخت

2440000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3835000 تومان

کودک با تخت

2825000 تومان

کودک بدون تخت

2450000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3955000 تومان

کودک با تخت

2880000 تومان

کودک بدون تخت

2470000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4015000 تومان

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

2475000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4215000 تومان

کودک با تخت

3000000 تومان

کودک بدون تخت

2520000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4340000 تومان

کودک با تخت

3055000 تومان

کودک بدون تخت

2545000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4350000 تومان

کودک با تخت

3065000 تومان

کودک بدون تخت

2555000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4490000 تومان

کودک با تخت

3125000 تومان

کودک بدون تخت

2570000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4700000 تومان

کودک با تخت

3220000 تومان

کودک بدون تخت

2610000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4755000 تومان

کودک با تخت

3240000 تومان

کودک بدون تخت

2620000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3785000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5045000 تومان

کودک با تخت

3380000 تومان

کودک بدون تخت

2680000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5370000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2750000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5520000 تومان

کودک با تخت

3600000 تومان

کودک بدون تخت

2775000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6695000 تومان

کودک با تخت

3680000 تومان

کودک بدون تخت

2810000 تومان

2810000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6015000 تومان

کودک با تخت

3820000 تومان

کودک بدون تخت

2855000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6055000 تومان

کودک با تخت

3860000 تومان

کودک بدون تخت

2870000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6230000 تومان

کودک با تخت

3920000 تومان

کودک بدون تخت

2910000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (پاتایا - پوکت) (تای ایرویز),
  مدت اقامت:4 شب پاتایا، 4 شب پوکت,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  شروع قیمت ها از :2.870.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:پاتایا,پوکت,
  خط هوایی:Thai Airways,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز تای ایرویز، 8 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی و ترانسفر زمینی بانکوک به پاتایا، پرواز داخلی پوکت، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 695.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.