10 نکته مهم برای ایمنی در سفر هوایی

برای آنکه خاطرات خوبی از سفر در ذهنمان باقی بماند باید به نکات ایمنی قبل از سفر توجه کنیم تا بتوانیم سفر خوشی را برای خود رقم بزنیم، سفر هوایی نیز از این نکته مستثنی نیست و رعایت نکات ایمنی در سفر هوایی بسیار ضروری است.
اکثر افرادی که برای مسافرت های خود از هواپیما استفاده می کنند از شرایط و قوانین سفر هوایی و تورهای مسافرتی اطلاع دارند. بیشتر خطوط هوایی دارای قوانینی در زمینه امنیت پرواز، وزن چمدان و حمل وسایل مجاز و غیر مجاز در هواپیما می باشند، البته این قوانین با توجه به شرایط و مقصد مورد نظر بسیار متغیر است به همین منظور برای سفری ایمن با کمترین دردسر با ندای ارژنگ همراه باشید:

10 نکته مهم برای ایمنی در سفر هوایی
1. بیشتر سوانح هوایی در زمان صعود هواپیما رخ می دهد به همین منظور برای کم شدن احتمال این وقایع بهتر است با پرواز های بدون توقف در مسیر سفر کنید.

2. هواپیما بزرگ نسبت به هواپیما کوچک در زمان اتفاق امکانات بیشتری برای خدمت رسانی دارند به همین منظور بهتر است با هواپیما بزرگ سفر کنید.

10 نکته مهم برای ایمنی در سفر هوایی

3. به جلسه توجیهی قبل از پرواز توجه کنید.

4. مخازن بالای سر خود را در هواپیما خالی نگه دارید یا با وسایل سبک پر کنید تا در صورت تکان خوردن شدید هواپیما هنگام پرواز و خارج شدن این وسایل از مخازن به کسی آسیب نرسد.

5. کمربند ایمنی خود را ببندید.

6. به حرف مهمانداران هواپیما توجه کنید.

7. مواد خطرناک ( مانند مواد سمی، بنزین، مواد خورنده و ... ) با خود به همراه نداشته باشید.

10 نکته مهم برای ایمنی در سفر هوایی

8. از مهماندار هواپیما درخواست کنید برایتان نوشیدنی های گرم بیاورد.

9. از خوردن مایعات به مقدار زیاد اجتناب کنید.

10. هنگام بروز مشکل خون سرد باشید و در مواقع اضطراری روی انجام کار خود تمرکز کنید.