تور ارمنستان (ماهان)

Armenia Aircompany
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Silachi
ندای ارژنگ
B.B

1379000 تومان

1569000 تومان

1099000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

119000 تومان

179000 تومان

Imperial Palace
ندای ارژنگ
B.B

1419000 تومان

1659000 تومان

1049000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

129000 تومان

209000 تومان

Metropol
ندای ارژنگ
B.B

1489000 تومان

1809000 تومان

1069000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

149000 تومان

259000 تومان

Forum
ندای ارژنگ
B.B

1519000 تومان

1809000 تومان

1099000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

159000 تومان

259000 تومان

Ararat
ندای ارژنگ
B.B

1519000 تومان

1839000 تومان

1069000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

159000 تومان

269000 تومان

Ani Plaza
ندای ارژنگ
B.B

1569000 تومان

1839000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

179000 تومان

269000 تومان

Congress
ندای ارژنگ
B.B

1589000 تومان

1849000 تومان

1099000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

179000 تومان

269000 تومان

Opera Suite
ندای ارژنگ
B.B

1649000 تومان

1979000 تومان

1199000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

209000 تومان

309000 تومان

Republica
ندای ارژنگ
B.B

1719000 تومان

2199000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

229000 تومان

389000 تومان

Hilton
ندای ارژنگ
B.B

1739000 تومان

2189000 تومان

1139000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

229000 تومان

389000 تومان

Multi Grand
ندای ارژنگ
B.B

1789000 تومان

2459000 تومان

1159000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

249000 تومان

469000 تومان

Radisson Blu
ندای ارژنگ
B.B

1889000 تومان

2459000 تومان

1189000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

279000 تومان

469000 تومان

Golden Tulip
ندای ارژنگ
B.B

1939000 تومان

2459000 تومان

1199000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

299000 تومان

469000 تومان

Marriott
ندای ارژنگ
B.B

1959000 تومان

2579000 تومان

1209000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

309000 تومان

519000 تومان

National
ندای ارژنگ
B.B

1989000 تومان

2769000 تومان

1199000 تومان

929000 تومان

شب اضافه
ندای ارژنگ
B.B

319000 تومان

579000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

1379000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1569000 تومان

کودک با تخت

1099000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

119000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

179000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1419000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1659000 تومان

کودک با تخت

1049000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

129000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

209000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1489000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1809000 تومان

کودک با تخت

1069000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

149000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

259000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1519000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1809000 تومان

کودک با تخت

1099000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

159000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

259000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1519000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1839000 تومان

کودک با تخت

1069000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

159000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

269000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1569000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1839000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

179000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

269000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1589000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1849000 تومان

کودک با تخت

1099000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

179000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

269000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1649000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1979000 تومان

کودک با تخت

1199000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

209000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

309000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1719000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2199000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

229000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

389000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1739000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2189000 تومان

کودک با تخت

1139000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

229000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

389000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1789000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2459000 تومان

کودک با تخت

1159000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

249000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

469000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1889000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2459000 تومان

کودک با تخت

1189000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

279000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

469000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1939000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2459000 تومان

کودک با تخت

1199000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

299000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

469000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1959000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2579000 تومان

کودک با تخت

1209000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

309000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

519000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1989000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2769000 تومان

کودک با تخت

1199000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

319000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

579000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور ارمنستان (ماهان),
  مدت اقامت:3 شب، 4 روز ارمنستان,
  تاریخ اعتبار:1396/06/10 الی 1396/07/08,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,ترانسفر فرودگاهی,گشت شهری با نهار,راهنمای تور,
  شروع قیمت ها از :1.379.000تومان,
  کشور مقصد:ارمنستان,
  شهر مقصد:ایروان,
  خط هوایی:Armenia Aircompany,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، 3 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت شهری با ناهار، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیبیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 160.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.