در فرودگاه این کارها را انجام ندهید

می خواهید پرواز خود را از دست ندهید؟ می خواهید در هنگام پرواز استرس نداشته باشید؟ می خواهید در شرایط بد در فرودگاه قرار نگیرد؟ پیشنهاد ما برای اینکه با این مشکلات مواجه نشوید انجام این کارهاست
1. همیشه سعی کنید هنگام رفتن به فرودگاه برای یک سفر هوایی، قبل از پرواز نخوابید.

2. از نوشیدن مشروبات الکلی قبل از رسیدن به مقصد خودداری کنید، با رعایت این کار می توانید در شرایط اضطراری بهترین تصمیم را بگیرید.
3. سعی کنید در هنگام چک این با کارکنان بسیار مودبانه برخورد کنید و از بحث کردن با آن ها جدا بپرهیزید.

4. سعی کنید برای انجام کارهای فرودگاهی خود، قبل از پرواز درست برنامه ریزی کنید با این کار از ازدحام و قرارگیری در باجه های مختلف با صف های طویل جلوگیری می کنید.

5. در صورت تاخیر یا تغییر در برنامه پروازی شما سعی کنید به جای بحث و درگیری با کارکنان فرودگاه مشکل را به خوبی مدیریت کنید تا فضایی ایجاد شود که این تغییرات برای شما ملال آور نشود.