درباره شانگهای

اين شهر با قدمتي تاريخي در دهانه رودخانه YANGTZE

قرار دارد. اين شهر صنعتي امروزه با 5/18 ميليون نفر جمعيت بعنوان يكي از مهمترین شهرهاي صنعتي جهان شناخته شده است.

شانگهاي يكي از كلان شهرهاي جهان معاصر، از نظر فرهنگي و نژادي است که اقوام مختلف را در خود جاي داده. اين شهر يكي از بزرگترين مراكز اصلي در زمينه بازرگاني و تجاري و يكي از بنادر مهم آسيا و جنوب شرق به حساب می آید كه توجه جهان را به خود جلب کرده.

برج مخابراتي شانگهاي با 468 متر ارتفاع يكي از چهار برج مرتفع جهان و بعنوان سمبل و نماد شانگهاي می باشد و در بخش مياني آن مغازه ها و رستوران هاي زيبايي وجود دارد.

درباره شانگهای

شرق شناسان اروپايي و غربي این سرزمين بهشتي یعنی شانگهاي را به عنوان پاريس شرق نامیده اند.