درباره برزیل

کشور برزیل محدوده‌ای وسیع از سواحل شرقی آمریکای جنوبی است و شامل مناطق بسیاری از مرکز قاره آمریکا می‌شود و با کشورهای اروگوئه از جنوب و آرژانتین و پاراگوئه از جنوب غرب و همچنین با بولیوی و پرو در غرب و با کلمبیا در شمال شرقی همسایه می باشد و با ونزوئلا و سورینام و گویان و از سوی دیگر آب با گویان فرانسه هم در شمال مرز مشترک دارد.

عواملی همچون اندازه و آب و هوا و منابع طبیعی غنی این کشور را متمایز کرده. بعد از روسیه، کانادا، چین و آمریکا برزیل پنجمین کشور وسیع جهان است. و در قاره آمریکای شمالی و جنوبی سومین کشور وسیع به حساب می آید.

آب و هوا و جغرافیای کشور برزیل برزیل تنوع آب و هوایی زیادی دارد اما بخش بزرگی از آن گرمسیری و پوشیده از جنگلهای بارانی آمازون است که در حوضه آب ریز رود آمازون قرار دارند. اما در کل برزیل دارای پنج نوع آب و هواست که عبارتند از گرمسیری در مرکز، کوهستانی، نیمه خشک در شمال شرقی، استوایی در شمال و معتدل در جنوب. آب و هوای استوایی به صورت بسیار بارز در شمال برزیل دیده می‌شود این کشور به صورت واقعی فصل خشک ندارد و در واقع فصل خشک آنجا تنها کمتر از فصل بارانی بارش دارد اما آن میزان بارش هم قابل توجه ‌است.

درباره برزیل