ترفندی جالب برای جلوگیری از چروک شدن کت و شلوار

جمع آوري و قرار دادن کت و شلوار در چمدان، یکی از دغدغه های مهم در هنگام سفر است زیرا بسیاری از افراد نگران چروک شدن کت و شلوار خود هنگام قرار دادن آن در چمدان هستند. ندای ارژنگ به شما برای رفع این نگرانی ترفند بسیار ساده ای را می آموزد تا دیگر نگران این مشکل ساده در سفرهای کاری خود نباشید.
1. در ابتدا کت خود را مانند تصویر زیر تا بزنید.

ترفندی جالب برای جلوگیری از چروک شدن کت و شلوار
2. کت را از وسط تا زده و روی شلوار قرار دهید.

ترفندی جالب برای جلوگیری از چروک شدن کت و شلوار
3. در این مرحله با تا کردن شلوار پک نشان داده شده در تصویر را به وجود آورید.

ترفندی جالب برای جلوگیری از چروک شدن کت و شلوار
با انجام سه مرحله بالا دیگر نگران چروک شدن کت و شلوار خود نخواهید بود و کت و شلوار خود را به یک پک کم حجم برای قرار دادن در کیف یا چمدان تبدیل می کنید.