تور گرجستان (تفلیس+باتومی)

Taban Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Georgian
ندای ارژنگ
B.B
Dream
ندای ارژنگ
B.B

1820000 تومان

2140000 تومان

1540000 تومان

1250000 تومان

Mari
ندای ارژنگ
B.B
Dream
ندای ارژنگ
B.B

1820000 تومان

2140000 تومان

1540000 تومان

1250000 تومان

Georgian
ندای ارژنگ
B.B
Asterion Palace
ندای ارژنگ
B.B

1840000 تومان

2330000 تومان

1590000 تومان

1250000 تومان

Mari
ندای ارژنگ
B.B
Asterion Palace
ندای ارژنگ
B.B

1870000 تومان

2190000 تومان

1590000 تومان

1250000 تومان

Dolphin
ندای ارژنگ
B.B
Asterion Palace Or Like
ندای ارژنگ
B.B

1890000 تومان

2430000 تومان

1560000 تومان

1250000 تومان

Grand Georgian
ندای ارژنگ
B.B
L Plaza
ندای ارژنگ
B.B

2300000 تومان

3260000 تومان

1830000 تومان

1250000 تومان

Aqua Park
ندای ارژنگ
B.B
L Plaza
ندای ارژنگ
B.B

2330000 تومان

3320000 تومان

1850000 تومان

1250000 تومان

Grand Georgian
ندای ارژنگ
B.B
Vilton Or Colombi
ندای ارژنگ
B.B

2350000 تومان

3350000 تومان

1870000 تومان

1250000 تومان

Aqua Park
ندای ارژنگ
B.B
Vilton Or Colombi
ندای ارژنگ
B.B

2370000 تومان

3400000 تومان

1870000 تومان

1250000 تومان

Aqua Park
ندای ارژنگ
B.B
Golden Palace
ندای ارژنگ
B.B

2370000 تومان

3400000 تومان

1870000 تومان

1250000 تومان

Sputnik
ندای ارژنگ
B.B
Golden Palace
ندای ارژنگ
B.B

2490000 تومان

3650000 تومان

1920000 تومان

1250000 تومان

Sputnik
ندای ارژنگ
B.B
Vilton Or Colombi
ندای ارژنگ
B.B

2490000 تومان

3650000 تومان

1920000 تومان

1250000 تومان

Sputnik
ندای ارژنگ
B.B
L Plaza
ندای ارژنگ
B.B

2590000 تومان

3880000 تومان

2000000 تومان

1250000 تومان

Sputnik
ندای ارژنگ
B.B
Museum
ندای ارژنگ
B.B

2810000 تومان

4290000 تومان

2080000 تومان

1250000 تومان

Sanapiro
ندای ارژنگ
B.B
Mercure
ندای ارژنگ
B.B

3050000 تومان

4760000 تومان

2195000 تومان

1250000 تومان

Leogrand
ندای ارژنگ
B.B
Holiday Inn
ندای ارژنگ
B.B

3270000 تومان

5050000 تومان

2280000 تومان

1250000 تومان

Intourist
ندای ارژنگ
B.B
Radisson Or Biltmore
ندای ارژنگ
B.B

3750000 تومان

6160000 تومان

2550000 تومان

1250000 تومان

Leogrand
ندای ارژنگ
B.B
Radisson Or Biltmore
ندای ارژنگ
B.B

3650000 تومان

5950000 تومان

2470000 تومان

1250000 تومان

Radisson
ندای ارژنگ
B.B
Radisson Or Biltmore
ندای ارژنگ
B.B

3950000 تومان

6560000 تومان

3335000 تومان

1250000 تومان

Euphoria
ندای ارژنگ
B.B
Biltmore Or Radisson
ندای ارژنگ
B.B

4250000 تومان

7170000 تومان

2800000 تومان

1250000 تومان

Hilton
ندای ارژنگ
B.B
Biltmore Or Radisson
ندای ارژنگ
B.B

4370000 تومان

7390000 تومان

2870000 تومان

1250000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2140000 تومان

کودک با تخت

1540000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2140000 تومان

کودک با تخت

1540000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2430000 تومان

کودک با تخت

1560000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3260000 تومان

کودک با تخت

1830000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3350000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3400000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3400000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3650000 تومان

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3650000 تومان

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3880000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4290000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4760000 تومان

کودک با تخت

2195000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5050000 تومان

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6160000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5950000 تومان

کودک با تخت

2470000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6560000 تومان

کودک با تخت

3335000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7170000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7390000 تومان

کودک با تخت

2870000 تومان

کودک بدون تخت

1250000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور گرجستان (تفلیس+باتومی),
  مدت اقامت:3 شب تفلیس، 4 شب باتومی,
  تاریخ اعتبار:1396/05/01 تا اطلاع ثانوی,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  شروع قیمت ها از :1.820.000تومان,
  کشور مقصد:گرجستان,
  شهر مقصد:تفلیس,باتومی,
  خط هوایی:Taban Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز تابان، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیپـرواز و هتل چـارتر و غیـرقـابل استـرداد می باشد.پرواز به صورت رفت به تفلیس و برگشت از باتومی و بالعکس می باشد.تخت سوم در صورت کانفرم هتل تایید می گردد.حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومـــان می باشد.هزینه بیمه بالای 65 سال به عهده مسافر می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.