تور مالزی (کوالالامپور) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1910500 2087600 1525700 1404200

1951500 2165500 1538000 1457500

2033500 2247500 1599500 1457500

2033500 2247500 1599500 1457500

2105000 2462500 1694700 1478000

2182900 2544500 1727500 1535400

2310000 2790500 1871000 1580500

2322300 2831500 1871000 1601000

2332300 2841500 1876000 1601000

2340500 2919400 1904700 1568200

2340500 2841500 1876000 1601000

2422500 3075200 1978500 1601000

2432500 3085200 1983500 1601000

2453000 3056500 1963000 1637900

2494000 3208200 2040900 1625600

2540500 3191800 2031700 1620200

2545000 3308400 2078700 1642000

2589500 3291500 1908000 1647500

2586000 3394500 2119700 1658400

2627000 3460100 2156600 1674800

2698500 3593100 2214900 1699400

2739500 3691500 2251800 1715800

2739500 3609500 2243600 1760900

2739500 3609500 2243600 1760900

2839700 3824500 2347000 1760900

2893000 3968000 2388000 1773200

2934000 4050000 2424900 1789600

2713000 5591600 3126000 2101200

3743500 5642600 3147400 2109400

3846000 5843500 3241700 2150400

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1910500
نرخ اتاق 1 تخته
2087600
کودک با تخت
1525700
کودک بدون تخت
1404200
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1951500
نرخ اتاق 1 تخته
2165500
کودک با تخت
1538000
کودک بدون تخت
1457500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2033500
نرخ اتاق 1 تخته
2247500
کودک با تخت
1599500
کودک بدون تخت
1457500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2033500
نرخ اتاق 1 تخته
2247500
کودک با تخت
1599500
کودک بدون تخت
1457500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2105000
نرخ اتاق 1 تخته
2462500
کودک با تخت
1694700
کودک بدون تخت
1478000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2182900
نرخ اتاق 1 تخته
2544500
کودک با تخت
1727500
کودک بدون تخت
1535400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2310000
نرخ اتاق 1 تخته
2790500
کودک با تخت
1871000
کودک بدون تخت
1580500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2322300
نرخ اتاق 1 تخته
2831500
کودک با تخت
1871000
کودک بدون تخت
1601000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2332300
نرخ اتاق 1 تخته
2841500
کودک با تخت
1876000
کودک بدون تخت
1601000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2340500
نرخ اتاق 1 تخته
2919400
کودک با تخت
1904700
کودک بدون تخت
1568200
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2340500
نرخ اتاق 1 تخته
2841500
کودک با تخت
1876000
کودک بدون تخت
1601000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2422500
نرخ اتاق 1 تخته
3075200
کودک با تخت
1978500
کودک بدون تخت
1601000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2432500
نرخ اتاق 1 تخته
3085200
کودک با تخت
1983500
کودک بدون تخت
1601000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2453000
نرخ اتاق 1 تخته
3056500
کودک با تخت
1963000
کودک بدون تخت
1637900
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2494000
نرخ اتاق 1 تخته
3208200
کودک با تخت
2040900
کودک بدون تخت
1625600
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2540500
نرخ اتاق 1 تخته
3191800
کودک با تخت
2031700
کودک بدون تخت
1620200
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2545000
نرخ اتاق 1 تخته
3308400
کودک با تخت
2078700
کودک بدون تخت
1642000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2589500
نرخ اتاق 1 تخته
3291500
کودک با تخت
1908000
کودک بدون تخت
1647500
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2586000
نرخ اتاق 1 تخته
3394500
کودک با تخت
2119700
کودک بدون تخت
1658400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2627000
نرخ اتاق 1 تخته
3460100
کودک با تخت
2156600
کودک بدون تخت
1674800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2698500
نرخ اتاق 1 تخته
3593100
کودک با تخت
2214900
کودک بدون تخت
1699400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2739500
نرخ اتاق 1 تخته
3691500
کودک با تخت
2251800
کودک بدون تخت
1715800
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2739500
نرخ اتاق 1 تخته
3609500
کودک با تخت
2243600
کودک بدون تخت
1760900
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2739500
نرخ اتاق 1 تخته
3609500
کودک با تخت
2243600
کودک بدون تخت
1760900
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2839700
نرخ اتاق 1 تخته
3824500
کودک با تخت
2347000
کودک بدون تخت
1760900
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2893000
نرخ اتاق 1 تخته
3968000
کودک با تخت
2388000
کودک بدون تخت
1773200
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2934000
نرخ اتاق 1 تخته
4050000
کودک با تخت
2424900
کودک بدون تخت
1789600
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2713000
نرخ اتاق 1 تخته
5591600
کودک با تخت
3126000
کودک بدون تخت
2101200
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3743500
نرخ اتاق 1 تخته
5642600
کودک با تخت
3147400
کودک بدون تخت
2109400
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3846000
نرخ اتاق 1 تخته
5843500
کودک با تخت
3241700
کودک بدون تخت
2150400
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور مالزی (کوالالامپور) (ماهان),
  مدت اقامت:7 شب، 8 روز کوالالامپور,
  تاریخ اعتبار:1396/07/10 تا 1396/08/08,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,ترانسفر فرودگاهی,گشت شهری با نهار,راهنمای تور,
  شروع قیمت ها از :1.910.500تومان,
  کشور مقصد:مالزی,
  شهر مقصد:کوالالامپور,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، 7 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیبابت هزینه ترانسفر مسافرین سینگل مبلغ 30 دلار به پکیج اضافه می گردد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.