تور مالزی (کوالالامپور) (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Sandpiper
ندای ارژنگ
B.B

80 دلار

200 دلار

70 دلار

32 دلار

May Tower
ندای ارژنگ
B.B

80 دلار

200 دلار

70 دلار

32 دلار

Grand Season
ندای ارژنگ
B.B

125 دلار

290 دلار

115 دلار

50 دلار

Furama Hotel
ندای ارژنگ
B.B

145 دلار

330 دلار

135 دلار

58 دلار

Novotel
ندای ارژنگ
B.B

170 دلار

380 دلار

160 دلار

68 دلار

Concord
ندای ارژنگ
B.B

190 دلار

420 دلار

180 دلار

76 دلار

Corus
ندای ارژنگ
B.B

180 دلار

400 دلار

170 دلار

72 دلار

Istana Hotel
ندای ارژنگ
B.B

205 دلار

450 دلار

195 دلار

82 دلار

Maya Hotel
ندای ارژنگ
B.B

235 دلار

510 دلار

225 دلار

94 دلار

Royal Chulan
ندای ارژنگ
B.B

240 دلار

520 دلار

230 دلار

96 دلار

Sheraton
ندای ارژنگ
B.B

280 دلار

600 دلار

270 دلار

112 دلار

InterContinental
ندای ارژنگ
B.B

320 دلار

680 دلار

310 دلار

128 دلار

نرخ اتاق 2 تخته

80 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

200 دلار

کودک با تخت

70 دلار

کودک بدون تخت

32 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

80 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

200 دلار

کودک با تخت

70 دلار

کودک بدون تخت

32 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

125 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

290 دلار

کودک با تخت

115 دلار

کودک بدون تخت

50 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

145 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

330 دلار

کودک با تخت

135 دلار

کودک بدون تخت

58 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

170 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

380 دلار

کودک با تخت

160 دلار

کودک بدون تخت

68 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

190 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

420 دلار

کودک با تخت

180 دلار

کودک بدون تخت

76 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

180 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

400 دلار

کودک با تخت

170 دلار

کودک بدون تخت

72 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

205 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

450 دلار

کودک با تخت

195 دلار

کودک بدون تخت

82 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

235 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

510 دلار

کودک با تخت

225 دلار

کودک بدون تخت

94 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

240 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

520 دلار

کودک با تخت

230 دلار

کودک بدون تخت

96 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

280 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

600 دلار

کودک با تخت

270 دلار

کودک بدون تخت

112 دلار

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

320 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

680 دلار

کودک با تخت

310 دلار

کودک بدون تخت

128 دلار

توضیحات