تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات

1890000 تومان

2080000 تومان

1390000 تومان

2060000 تومان

2330000 تومان

1670000 تومان

1500000 تومان

2060000 تومان

2330000 تومان

1690000 تومان

1520000 تومان

2070000 تومان

2360000 تومان

1690000 تومان

1510000 تومان

2110000 تومان

2420000 تومان

1730000 تومان

1530000 تومان

2200000 تومان

2600000 تومان

1820000 تومان

1560000 تومان

2200000 تومان

2600000 تومان

1560000 تومان

2200000 تومان

2600000 تومان

1820000 تومان

1560000 تومان

2250000 تومان

2690000 تومان

1870000 تومان

1580000 تومان

2260000 تومان

2720000 تومان

1580000 تومان

2360000 تومان

2920000 تومان

1980000 تومان

1630000 تومان

2380000 تومان

2960000 تومان

2000000 تومان

1630000 تومان

2380000 تومان

2960000 تومان

1630000 تومان

2400000 تومان

2990000 تومان

2020000 تومان

1640000 تومان

2440000 تومان

3070000 تومان

2060000 تومان

1650000 تومان

2450000 تومان

3080000 تومان

2070000 تومان

1650000 تومان

2480000 تومان

3140000 تومان

2090000 تومان

1670000 تومان

2560000 تومان

3310000 تومان

2180000 تومان

1700000 تومان

2560000 تومان

3310000 تومان

2180000 تومان

1690000 تومان

2910000 تومان

3990000 تومان

2530000 تومان

1840000 تومان

2780000 تومان

3730000 تومان

2400000 تومان

1780000 تومان

3010000 تومان

4200000 تومان

2640000 تومان

1870000 تومان

3120000 تومان

4400000 تومان

2750000 تومان

1910000 تومان

ندای ارژنگ
B.B

3280000 تومان

4710000 تومان

2910000 تومان

1970000 تومان

3230000 تومان

4600000 تومان

2850000 تومان

1950000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2080000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1390000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1520000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2360000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1510000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2420000 تومان

کودک با تخت

1730000 تومان

کودک بدون تخت

1530000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1560000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1560000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1560000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690000 تومان

کودک با تخت

1870000 تومان

کودک بدون تخت

1580000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2720000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1580000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2920000 تومان

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

1630000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2960000 تومان

کودک با تخت

2000000 تومان

کودک بدون تخت

1630000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2960000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1630000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

کودک با تخت

2020000 تومان

کودک بدون تخت

1640000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3070000 تومان

کودک با تخت

2060000 تومان

کودک بدون تخت

1650000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3080000 تومان

کودک با تخت

2070000 تومان

کودک بدون تخت

1650000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3140000 تومان

کودک با تخت

2090000 تومان

کودک بدون تخت

1670000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

کودک با تخت

2180000 تومان

کودک بدون تخت

1700000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

کودک با تخت

2180000 تومان

کودک بدون تخت

1690000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

کودک با تخت

2530000 تومان

کودک بدون تخت

1840000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3730000 تومان

کودک با تخت

2400000 تومان

کودک بدون تخت

1780000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4200000 تومان

کودک با تخت

2640000 تومان

کودک بدون تخت

1870000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

کودک با تخت

2750000 تومان

کودک بدون تخت

1910000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4710000 تومان

کودک با تخت

2910000 تومان

کودک بدون تخت

1970000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4600000 تومان

کودک با تخت

2850000 تومان

کودک بدون تخت

1950000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند 7 شب و 8 روز پاتایا,
  مدت اقامت:7 شب و 8 روز,
  تاریخ اعتبار:1395/08/10,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گرفتن ویزا,سیم کارت,ترانسفر فرودگاهی,
  شروع قیمت ها از :1890000تومان,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • پروازچارتر و غیرقابل استرداد می باشد.در صورت کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت 50% مبلغ بلیط و 2 شب NOSHOW هتل کسر و الباقی مبلغ استرداد می گردد.حداقل اعتبار پاسپورت از زمان سفر 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.استفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 272،500 تومان می باشد.کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال و هزینه INF مبلغ 400.000 تومان می باشد.مدارک لازم جهت اخد ویزا:اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار ، کپی از تمامی صفحات شناسنامه ، یک قطعه عکس 3در4 رنگی و زمینه سفید، آدرس، شغل و ایمیل و شماره تلفن مسافر،کپی کارت ملی، اصل گردش مالی یکماهه حساب بانکی با مانده حساب با مهر بانک، کپی از بلیط مسافر، واچر هتل، رزرو هتل و مهر آژانس. کمیسیون کانتر 20000 تومان میباشد.