تور نوروزی مالزی (کوالالامپور - پنانگ)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4550000 5100000 4390000 4150000

4 درصد کمیسیون

4 درصد کمیسیون
4690000 5490000 4590000 4250000

4 درصد کمیسیون

4 درصد کمیسیون
4950000 5890000 4790000 4490000

4 درصد کمیسیون

4 درصد کمیسیون
5250000 6390000 5090000 4790000

4 درصد کمیسیون

4 درصد کمیسیون
5390000 6690000 5190000 4890000

4 درصد کمیسیون

4 درصد کمیسیون
5390000 6690000 5190000 4890000

4 درصد کمیسیون

4 درصد کمیسیون
5790000 7490000 5550000 5090000

4 درصد کمیسیون

4 درصد کمیسیون
6090000 7990000 5890000 5290000

4 درصد کمیسیون

4 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4550000
نرخ اتاق 1 تخته
5100000
کودک با تخت
4390000
کودک بدون تخت
4150000
توضیحات
4 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
کودک با تخت
4590000
کودک بدون تخت
4250000
توضیحات
4 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4950000
نرخ اتاق 1 تخته
5890000
کودک با تخت
4790000
کودک بدون تخت
4490000
توضیحات
4 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5250000
نرخ اتاق 1 تخته
6390000
کودک با تخت
5090000
کودک بدون تخت
4790000
توضیحات
4 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Golden Sands Resort by Shangri-La Penangبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5390000
نرخ اتاق 1 تخته
6690000
کودک با تخت
5190000
کودک بدون تخت
4890000
توضیحات
4 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

Golden Sands Resort by Shangri-La Penangبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5390000
نرخ اتاق 1 تخته
6690000
کودک با تخت
5190000
کودک بدون تخت
4890000
توضیحات
4 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5790000
نرخ اتاق 1 تخته
7490000
کودک با تخت
5550000
کودک بدون تخت
5090000
توضیحات
4 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6090000
نرخ اتاق 1 تخته
7990000
کودک با تخت
5890000
کودک بدون تخت
5290000
توضیحات
4 درصد کمیسیون