تور نوروزی مالزی (کوالالامپور - سنگاپور)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Grand Seasons
ندای ارژنگ
B.B
Quality
ندای ارژنگ
B.B

5394500 تومان

6448700 تومان

5241900 تومان

4586300 تومان

Royal Hotel
ندای ارژنگ
B.B
Royal
ندای ارژنگ
B.B

5457500 تومان

6566300 تومان

5296500 تومان

4611500 تومان

Royale Bintang
ندای ارژنگ
B.B
Royal
ندای ارژنگ
B.B

5467500 تومان

6576300 تومان

5301500 تومان

4611500 تومان

Corus
ندای ارژنگ
B.B
Orchard Parade
ندای ارژنگ
B.B

5887500 تومان

7365900 تومان

5679500 تومان

4779500 تومان

Pacific Regency
ندای ارژنگ
B.B
Grand Copthorne Waterfront
ندای ارژنگ
B.B

6002500 تومان

7573300 تومان

5781100 تومان

4821500 تومان

Concorde
ندای ارژنگ
B.B
Concorde Orchard
ندای ارژنگ
B.B

6002500 تومان

7573300 تومان

5781100 تومان

4821500 تومان

Renaissance
ندای ارژنگ
B.B
Orchard Hotel
ندای ارژنگ
B.B

6327500 تومان

8175500 تومان

6067500 تومان

4947500 تومان

Royale Chulan
ندای ارژنگ
B.B
Swissotel
ندای ارژنگ
B.B

6547500 تومان

8580300 تومان

6261500 تومان

5031500 تومان

Sheraton
ندای ارژنگ
B.B
Marina Mandarin
ندای ارژنگ
B.B

6673500 تومان

8815500 تومان

6374900 تومان

5081900 تومان

InterContinental
ندای ارژنگ
B.B
Pan Pacific Singapore
ندای ارژنگ
B.B

6725500 تومان

8905300 تومان

6417700 تومان

5098700 تومان

Westin Kuala
ندای ارژنگ
B.B
Conrad Singapore
ندای ارژنگ
B.B

6809500 تومان

9064900 تومان

6493300 تومان

5132300 تومان

JW Marriott
ندای ارژنگ
B.B
Conrad Singapore
ندای ارژنگ
B.B

7008500 تومان

9427700 تومان

6670500 تومان

5207900 تومان

Shangri La Kuala
ندای ارژنگ
B.B
ShangriLa
ندای ارژنگ
B.B

7344500 تومان

10061900 تومان

6972900 تومان

5342300 تومان

Shangri La Kuala
ندای ارژنگ
B.B
St. Regis
ندای ارژنگ
B.B

7606500 تومان

10546500 تومان

7204700 تومان

5443100 تومان

Ritz Carlton Kuala
ندای ارژنگ
B.B
Ritz-Carlton Singapore
ندای ارژنگ
B.B

7699500 تومان

10664100 تومان

7259300 تومان

5468300 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

5394500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6448700 تومان

کودک با تخت

5241900 تومان

کودک بدون تخت

4586300 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5457500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6566300 تومان

کودک با تخت

5296500 تومان

کودک بدون تخت

4611500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5467500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6576300 تومان

کودک با تخت

5301500 تومان

کودک بدون تخت

4611500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5887500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7365900 تومان

کودک با تخت

5679500 تومان

کودک بدون تخت

4779500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6002500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7573300 تومان

کودک با تخت

5781100 تومان

کودک بدون تخت

4821500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6002500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7573300 تومان

کودک با تخت

5781100 تومان

کودک بدون تخت

4821500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6327500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8175500 تومان

کودک با تخت

6067500 تومان

کودک بدون تخت

4947500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6547500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8580300 تومان

کودک با تخت

6261500 تومان

کودک بدون تخت

5031500 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6673500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8815500 تومان

کودک با تخت

6374900 تومان

کودک بدون تخت

5081900 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6725500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8905300 تومان

کودک با تخت

6417700 تومان

کودک بدون تخت

5098700 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6809500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9064900 تومان

کودک با تخت

6493300 تومان

کودک بدون تخت

5132300 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7008500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9427700 تومان

کودک با تخت

6670500 تومان

کودک بدون تخت

5207900 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7344500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10061900 تومان

کودک با تخت

6972900 تومان

کودک بدون تخت

5342300 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7606500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10546500 تومان

کودک با تخت

7204700 تومان

کودک بدون تخت

5443100 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7699500 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10664100 تومان

کودک با تخت

7259300 تومان

کودک بدون تخت

5468300 تومان

توضیحات