تور نوروزی مالزی،اندونزی (کوالالامپور - بالی)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Bali Rani
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

5627000 تومان

6357000 تومان

5397000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

Vasanti
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

5747000 تومان

6677000 تومان

5687000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

Aston Kuta
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

5777000 تومان

6687000 تومان

5627000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

Kuta Paradiso
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

5977000 تومان

6987000 تومان

5797000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

Ramada Bintang
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

6177000 تومان

7697000 تومان

5697000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

Melia
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

6327000 تومان

7897000 تومان

6187000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

Discovery Kartika Plaza
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

6527000 تومان

8387000 تومان

5897000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

Grand Hyatt
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

6657000 تومان

8597000 تومان

6097000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

The Westin
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

6747000 تومان

8797000 تومان

6597000 تومان

5197000 تومان

5 درصد کمیسیون

Rimba Jimbaran
ندای ارژنگ
B.B
Sunway Putra
ندای ارژنگ
B.B

7097000 تومان

9247000 تومان

6797000 تومان

5397000 تومان

5 درصد کمیسیون

نرخ اتاق 2 تخته

5627000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6357000 تومان

کودک با تخت

5397000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

5747000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6677000 تومان

کودک با تخت

5687000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

5777000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6687000 تومان

کودک با تخت

5627000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

5977000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6987000 تومان

کودک با تخت

5797000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

6177000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7697000 تومان

کودک با تخت

5697000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

6327000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7897000 تومان

کودک با تخت

6187000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

6527000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8387000 تومان

کودک با تخت

5897000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

6657000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8597000 تومان

کودک با تخت

6097000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

6747000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8797000 تومان

کودک با تخت

6597000 تومان

کودک بدون تخت

5197000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

7097000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9247000 تومان

کودک با تخت

6797000 تومان

کودک بدون تخت

5397000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون