تور نوروزی دبی (ماهان)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Saffron Hotel
ندای ارژنگ
H.B

2550000 تومان

3150000 تومان

2050000 تومان

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30،000 تومان

Sun and Sands Sea View
ندای ارژنگ
H.B

2650000 تومان

3320000 تومان

2650000 تومان

2050000 تومان

Fortune Deira
ندای ارژنگ
H.B

2680000 تومان

3360000 تومان

2680000 تومان

2050000 تومان

شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33،000 تومان

Ibis One Central
ندای ارژنگ
B.B

2710000 تومان

3470000 تومان

2050000 تومان

Saffron Boutique
ندای ارژنگ
H.B

2740000 تومان

3550000 تومان

2740000 تومان

2050000 تومان

شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25،000 تومان

Cassells Al Barsha
ندای ارژنگ
B.B

2740000 تومان

3550000 تومان

2740000 تومان

2050000 تومان

Coral Dubai Deira
ندای ارژنگ
B.B

2840000 تومان

3740000 تومان

2840000 تومان

2050000 تومان

Atana
ندای ارژنگ
B.B

3100000 تومان

4245000 تومان

3100000 تومان

2050000 تومان

Novotel Deira City Centre
ندای ارژنگ
B.B

3100000 تومان

4230000 تومان

2100000 تومان

Novotel Al Barsha
ندای ارژنگ
B.B

3120000 تومان

4270000 تومان

2050000 تومان

Crowne Plaza Deira
ندای ارژنگ
B.B

3190000 تومان

4430000 تومان

3190000 تومان

2100000 تومان

Roda Al Bustan
ندای ارژنگ
B.B

3270000 تومان

4260000 تومان

3270000 تومان

2100000 تومان

Auris Plaza
ندای ارژنگ
B.B

3290000 تومان

4650000 تومان

3290000 تومان

2100000 تومان

Crowne Plaza Sheikh Zayed
ندای ارژنگ
B.B

3390000 تومان

4840000 تومان

3390000 تومان

2100000 تومان

Bonnington
ندای ارژنگ
B.B

3390000 تومان

4840000 تومان

3390000 تومان

2100000 تومان

Roda Al Murooj
ندای ارژنگ
B.B

3850000 تومان

5750000 تومان

3850000 تومان

2100000 تومان

The Westin Al Habtoor City
ندای ارژنگ
B.B

4350000 تومان

6760000 تومان

2100000 تومان

Double Tree by Hilton
ندای ارژنگ
ALL

5300000 تومان

8620000 تومان

2100000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 30،000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3320000 تومان

کودک با تخت

2650000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3360000 تومان

کودک با تخت

2680000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
شارژ نوروز از 20 تا 30 مارچ هر شب هر نفر 33،000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته

2710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3470000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

کودک با تخت

2740000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
شارژ نوروز از 18 تا 28 مارچ هر شب هر نفر 25،000 تومان
نرخ اتاق 2 تخته

2740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

کودک با تخت

2740000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3740000 تومان

کودک با تخت

2840000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4245000 تومان

کودک با تخت

3100000 تومان

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4230000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4270000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2050000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4430000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4260000 تومان

کودک با تخت

3270000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4650000 تومان

کودک با تخت

3290000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4840000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4840000 تومان

کودک با تخت

3390000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5750000 تومان

کودک با تخت

3850000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6760000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8620000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2100000 تومان

توضیحات