تور نوروزی تایلند (بانکوک - پوکت)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
4240000 4620000 4210000 3960000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4280000 4690000 4240000 3970000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4370000 4880000 4330000 4030000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4450000 5040000 4400000 4030000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4520000 5170000 4450000 4060000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4530000 5190000 4470000 4060000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4560000 5280000 4480000 4150000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4660000 5440000 4580000 4110000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4730000 5620000 4640000 4150000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4760000 5650000 4670000 4140000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4800000 5720000 4700000 4150000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4970000 6060000 4860000 4210000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5010000 6150000 4900000 4230000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5160000 6460000 5030000 4280000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5230000 6590000 5090000 4310000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5460000 7050000 5300000 4390000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5900000 7920000 5690000 4540000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
6290000 8700000 6040000 4680000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
6420000 8960000 6160000 4720000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4240000
نرخ اتاق 1 تخته
4620000
کودک با تخت
4210000
کودک بدون تخت
3960000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4280000
نرخ اتاق 1 تخته
4690000
کودک با تخت
4240000
کودک بدون تخت
3970000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4370000
نرخ اتاق 1 تخته
4880000
کودک با تخت
4330000
کودک بدون تخت
4030000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4450000
نرخ اتاق 1 تخته
5040000
کودک با تخت
4400000
کودک بدون تخت
4030000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4520000
نرخ اتاق 1 تخته
5170000
کودک با تخت
4450000
کودک بدون تخت
4060000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4530000
نرخ اتاق 1 تخته
5190000
کودک با تخت
4470000
کودک بدون تخت
4060000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4560000
نرخ اتاق 1 تخته
5280000
کودک با تخت
4480000
کودک بدون تخت
4150000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4660000
نرخ اتاق 1 تخته
5440000
کودک با تخت
4580000
کودک بدون تخت
4110000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4730000
نرخ اتاق 1 تخته
5620000
کودک با تخت
4640000
کودک بدون تخت
4150000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4760000
نرخ اتاق 1 تخته
5650000
کودک با تخت
4670000
کودک بدون تخت
4140000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4800000
نرخ اتاق 1 تخته
5720000
کودک با تخت
4700000
کودک بدون تخت
4150000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4970000
نرخ اتاق 1 تخته
6060000
کودک با تخت
4860000
کودک بدون تخت
4210000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5010000
نرخ اتاق 1 تخته
6150000
کودک با تخت
4900000
کودک بدون تخت
4230000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5160000
نرخ اتاق 1 تخته
6460000
کودک با تخت
5030000
کودک بدون تخت
4280000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5230000
نرخ اتاق 1 تخته
6590000
کودک با تخت
5090000
کودک بدون تخت
4310000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5460000
نرخ اتاق 1 تخته
7050000
کودک با تخت
5300000
کودک بدون تخت
4390000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5900000
نرخ اتاق 1 تخته
7920000
کودک با تخت
5690000
کودک بدون تخت
4540000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6290000
نرخ اتاق 1 تخته
8700000
کودک با تخت
6040000
کودک بدون تخت
4680000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6420000
نرخ اتاق 1 تخته
8960000
کودک با تخت
6160000
کودک بدون تخت
4720000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروزی تایلند (بانکوک - پوکت),
  روزهای رفت:دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,شنبه,یکشنبه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,شنبه,یکشنبه,
  مدت اقامت:4 شب بانکوک، 3 شب پوکت,
  تاریخ اعتبار:1395/12/26 الی 1396/01/07,
  خدمات:بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :5.040.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پوکت,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز ماهان، 7 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگـــان، بیمـــه مسافرتـــی، بار مجاز 30 کیلوگرممدارک لازم جهت اخذ ویزا: دو قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی شناسنامـــــه و کارت ملـــــی، گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان موجودی، مشخصات مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 800.000 تومـــان مـــی باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.