تور نوروزی تایلند (بانکوک - پوکت)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Blue Sky Patong
ندای ارژنگ
B.B

4240000 تومان

4620000 تومان

4210000 تومان

3960000 تومان

5 درصد کمیسیون

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
The Brothers Residence
ندای ارژنگ
B.B

4280000 تومان

4690000 تومان

4240000 تومان

3970000 تومان

5 درصد کمیسیون

I- Residence Sathorn
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Patong
ندای ارژنگ
B.B

4370000 تومان

4880000 تومان

4330000 تومان

4030000 تومان

5 درصد کمیسیون

Ibis Bangkok Sathorn
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Patong
ندای ارژنگ
B.B

4450000 تومان

5040000 تومان

4400000 تومان

4030000 تومان

5 درصد کمیسیون

Eastin Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Plaza
ندای ارژنگ
B.B

4520000 تومان

5170000 تومان

4450000 تومان

4060000 تومان

5 درصد کمیسیون

Eastin Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Eastin Easy Phuket
ندای ارژنگ
B.B

4530000 تومان

5190000 تومان

4470000 تومان

4060000 تومان

5 درصد کمیسیون

Eastin Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Ibis Patong
ندای ارژنگ
B.B

4560000 تومان

5280000 تومان

4480000 تومان

4150000 تومان

5 درصد کمیسیون

Novotel Silom
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Height
ندای ارژنگ
B.B

4660000 تومان

5440000 تومان

4580000 تومان

4110000 تومان

5 درصد کمیسیون

Eastin Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt Resort
ندای ارژنگ
B.B

4730000 تومان

5620000 تومان

4640000 تومان

4150000 تومان

5 درصد کمیسیون

Asia Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Duangit Resort
ندای ارژنگ
B.B

4760000 تومان

5650000 تومان

4670000 تومان

4140000 تومان

5 درصد کمیسیون

Mandarin Managed By Centre Point
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt Resort & Spa
ندای ارژنگ
B.B

4800000 تومان

5720000 تومان

4700000 تومان

4150000 تومان

5 درصد کمیسیون

Holiday Inn Silom
ندای ارژنگ
B.B
Swissotel Hotel Phuket
ندای ارژنگ
B.B

4970000 تومان

6060000 تومان

4860000 تومان

4210000 تومان

5 درصد کمیسیون

Novotel Platinum
ندای ارژنگ
B.B
Deevana Plaza
ندای ارژنگ
B.B

5010000 تومان

6150000 تومان

4900000 تومان

4230000 تومان

5 درصد کمیسیون

Ramada Plaza
ندای ارژنگ
B.B
Grand Mercure
ندای ارژنگ
B.B

5160000 تومان

6460000 تومان

5030000 تومان

4280000 تومان

5 درصد کمیسیون

Pullman Bangkok Hotel G
ندای ارژنگ
B.B
Millennium Resort
ندای ارژنگ
B.B

5230000 تومان

6590000 تومان

5090000 تومان

4310000 تومان

5 درصد کمیسیون

Royal Orchid Sheraton
ندای ارژنگ
B.B
Millennium Resort
ندای ارژنگ
B.B

5460000 تومان

7050000 تومان

5300000 تومان

4390000 تومان

5 درصد کمیسیون

Le Meridien Bangkok Plaza Athenee
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Regency
ندای ارژنگ
B.B

5900000 تومان

7920000 تومان

5690000 تومان

4540000 تومان

5 درصد کمیسیون

Le Meridien Bangkok Plaza Athenee
ندای ارژنگ
B.B
Le Meridien Phuket
ندای ارژنگ
B.B

6290000 تومان

8700000 تومان

6040000 تومان

4680000 تومان

5 درصد کمیسیون

Plaza Athenee Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Le Meridien Phuket
ندای ارژنگ
B.B

6420000 تومان

8960000 تومان

6160000 تومان

4720000 تومان

5 درصد کمیسیون

نرخ اتاق 2 تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4620000 تومان

کودک با تخت

4210000 تومان

کودک بدون تخت

3960000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

4240000 تومان

کودک بدون تخت

3970000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4880000 تومان

کودک با تخت

4330000 تومان

کودک بدون تخت

4030000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5040000 تومان

کودک با تخت

4400000 تومان

کودک بدون تخت

4030000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5170000 تومان

کودک با تخت

4450000 تومان

کودک بدون تخت

4060000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

کودک با تخت

4470000 تومان

کودک بدون تخت

4060000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5280000 تومان

کودک با تخت

4480000 تومان

کودک بدون تخت

4150000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5440000 تومان

کودک با تخت

4580000 تومان

کودک بدون تخت

4110000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5620000 تومان

کودک با تخت

4640000 تومان

کودک بدون تخت

4150000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5650000 تومان

کودک با تخت

4670000 تومان

کودک بدون تخت

4140000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5720000 تومان

کودک با تخت

4700000 تومان

کودک بدون تخت

4150000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

4970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6060000 تومان

کودک با تخت

4860000 تومان

کودک بدون تخت

4210000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

5010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6150000 تومان

کودک با تخت

4900000 تومان

کودک بدون تخت

4230000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

5160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6460000 تومان

کودک با تخت

5030000 تومان

کودک بدون تخت

4280000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

5230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6590000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

4310000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

5460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7050000 تومان

کودک با تخت

5300000 تومان

کودک بدون تخت

4390000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7920000 تومان

کودک با تخت

5690000 تومان

کودک بدون تخت

4540000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8700000 تومان

کودک با تخت

6040000 تومان

کودک بدون تخت

4680000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

6420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8960000 تومان

کودک با تخت

6160000 تومان

کودک بدون تخت

4720000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروزی تایلند (بانکوک - پوکت),
  روزهای رفت:دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,شنبه,یکشنبه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,شنبه,یکشنبه,
  مدت اقامت:4 شب بانکوک، 3 شب پوکت,
  تاریخ اعتبار:1395/12/26 الی 1396/01/07,
  خدمات:بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :5.040.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پوکت,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز ماهان، 7 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگـــان، بیمـــه مسافرتـــی، بار مجاز 30 کیلوگرممدارک لازم جهت اخذ ویزا: دو قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی شناسنامـــــه و کارت ملـــــی، گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان موجودی، مشخصات مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 800.000 تومـــان مـــی باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.