تور نوروزی تایلند (بانکوک - پاتایا)

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
3710000 4110000 3670000 3420000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
3730000 4150000 3680000 3430000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
3730000 4150000 3680000 3430000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
3790000 4280000 3740000 3470000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
3860000 4420000 3810000 3470000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
3960000 4620000 3900000 3510000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4010000 4720000 3940000 3530000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4030000 4750000 3950000 3530000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4070000 4840000 3990000 3550000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4110000 4920000 4030000 3560000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4370000 5440000 4260000 3650000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4410000 5520000 4300000 3660000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4410000 5520000 4300000 3660000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4690000 6080000 4550000 3760000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4700000 6100000 4560000 3770000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4710000 6120000 4570000 3990000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
4930000 6550000 4770000 3850000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
5050000 6800000 4880000 3890000

5 درصد کمیسیون

5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3710000
نرخ اتاق 1 تخته
4110000
کودک با تخت
3670000
کودک بدون تخت
3420000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3730000
نرخ اتاق 1 تخته
4150000
کودک با تخت
3680000
کودک بدون تخت
3430000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3730000
نرخ اتاق 1 تخته
4150000
کودک با تخت
3680000
کودک بدون تخت
3430000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3790000
نرخ اتاق 1 تخته
4280000
کودک با تخت
3740000
کودک بدون تخت
3470000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3860000
نرخ اتاق 1 تخته
4420000
کودک با تخت
3810000
کودک بدون تخت
3470000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3960000
نرخ اتاق 1 تخته
4620000
کودک با تخت
3900000
کودک بدون تخت
3510000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4010000
نرخ اتاق 1 تخته
4720000
کودک با تخت
3940000
کودک بدون تخت
3530000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4030000
نرخ اتاق 1 تخته
4750000
کودک با تخت
3950000
کودک بدون تخت
3530000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4070000
نرخ اتاق 1 تخته
4840000
کودک با تخت
3990000
کودک بدون تخت
3550000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4110000
نرخ اتاق 1 تخته
4920000
کودک با تخت
4030000
کودک بدون تخت
3560000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4370000
نرخ اتاق 1 تخته
5440000
کودک با تخت
4260000
کودک بدون تخت
3650000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4410000
نرخ اتاق 1 تخته
5520000
کودک با تخت
4300000
کودک بدون تخت
3660000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4410000
نرخ اتاق 1 تخته
5520000
کودک با تخت
4300000
کودک بدون تخت
3660000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
6080000
کودک با تخت
4550000
کودک بدون تخت
3760000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4700000
نرخ اتاق 1 تخته
6100000
کودک با تخت
4560000
کودک بدون تخت
3770000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4710000
نرخ اتاق 1 تخته
6120000
کودک با تخت
4570000
کودک بدون تخت
3990000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4930000
نرخ اتاق 1 تخته
6550000
کودک با تخت
4770000
کودک بدون تخت
3850000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5050000
نرخ اتاق 1 تخته
6800000
کودک با تخت
4880000
کودک بدون تخت
3890000
توضیحات
5 درصد کمیسیون
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروزی تایلند (بانکوک - پاتایا),
  روزهای رفت:دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,شنبه,یکشنبه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,سه شنبه,چهارشنبه,پنجشنبه,جمعه,شنبه,یکشنبه,
  مدت اقامت:4 شب بانکوک، 3 شب پاتایا,
  تاریخ اعتبار:1395/12/26 الی 1396/01/07,
  خدمات:بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :4.470.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پاتایا,
  خط هوایی:Mahan Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز ماهان، 7 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگـــان، بیمـــه مسافرتـــی، بار مجاز 30 کیلوگرممدارک لازم جهت اخذ ویزا: دو قطعه عکس رنگی تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی شناسنامـــــه و کارت ملـــــی، گردش حساب بانکی با حداقل 7 میلیون تومان موجودی، مشخصات مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومـــان مـــی باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.