تور نوروزی استانبول (5شب، 6روز)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Topkapi
ندای ارژنگ
B.B

1455000 تومان

1755000 تومان

1315000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Grand Milan
ندای ارژنگ
B.B
Grand Liza
ندای ارژنگ
B.B

1475000 تومان

1795000 تومان

1315000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Grand Emin
ندای ارژنگ
B.B

1495000 تومان

1815000 تومان

1315000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Marmaray
ندای ارژنگ
B.B

1515000 تومان

1845000 تومان

1335000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

All Seasons
ندای ارژنگ
B.B

1545000 تومان

1935000 تومان

1355000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Konak
ندای ارژنگ
B.B

1635000 تومان

2125000 تومان

1385000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Eresin Taksim
ندای ارژنگ
B.B

1765000 تومان

2375000 تومان

1455000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Golden Park
ندای ارژنگ
B.B
Golden Age
ندای ارژنگ
B.B

1815000 تومان

2475000 تومان

1485000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Oztanik
ندای ارژنگ
B.B
Avantgarde
ندای ارژنگ
B.B

1825000 تومان

2495000 تومان

1495000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Lazzoni
ندای ارژنگ
B.B

1845000 تومان

2515000 تومان

1515000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Novotel
ندای ارژنگ
B.B

1865000 تومان

2535000 تومان

1525000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Lares Park
ندای ارژنگ
B.B

1915000 تومان

2685000 تومان

1535000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Hilton Bomonti
ندای ارژنگ
B.B

2045000 تومان

2935000 تومان

1615000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

The Elysium
ندای ارژنگ
B.B

2095000 تومان

3035000 تومان

1615000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Conrad
ندای ارژنگ
B.B

2125000 تومان

3095000 تومان

1635000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Elite World
ندای ارژنگ
B.B

2285000 تومان

3445000 تومان

1735000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Fairmont Quasar
ندای ارژنگ
B.B

2295000 تومان

3465000 تومان

1645000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

Swissotel
ندای ارژنگ
B.B

2425000 تومان

3695000 تومان

1785000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

The Marmara
ندای ارژنگ
B.B

2595000 تومان

3995000 تومان

1845000 تومان

1295000 تومان

5 درصد کمیسیون

نرخ اتاق 2 تخته

1455000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1755000 تومان

کودک با تخت

1315000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1795000 تومان

کودک با تخت

1315000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1815000 تومان

کودک با تخت

1315000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1515000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1845000 تومان

کودک با تخت

1335000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1935000 تومان

کودک با تخت

1355000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1635000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2125000 تومان

کودک با تخت

1385000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1765000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2375000 تومان

کودک با تخت

1455000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2475000 تومان

کودک با تخت

1485000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2495000 تومان

کودک با تخت

1495000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2515000 تومان

کودک با تخت

1515000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2535000 تومان

کودک با تخت

1525000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

1915000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2685000 تومان

کودک با تخت

1535000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2935000 تومان

کودک با تخت

1615000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3035000 تومان

کودک با تخت

1615000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

کودک با تخت

1635000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2285000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3445000 تومان

کودک با تخت

1735000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3465000 تومان

کودک با تخت

1645000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

کودک با تخت

1785000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

کودک با تخت

1845000 تومان

کودک بدون تخت

1295000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروزی استانبول (5شب، 6روز),
  روزهای رفت:چهارشنبه,جمعه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,چهارشنبه,
  مدت اقامت:5شب، 6روز,
  تاریخ اعتبار:1395/12/27 الی 1396/01/11,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  شروع قیمت ها از :1.455.000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  خط هوایی:Iran Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز ایران ایر، 5 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری، راهنمای فارسی زبان، بیمـــه مسافرتـــیپـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.پکیج در تاریخ 1396/01/11 به 1396/01/16 شامل 200.000 تومان کاهش نرخ می باشد.کمیسیون کودکان (2-12سال) نصف بزرگسالان می باشد و به کودکان زیر دو سال کمیسیون تعلق نمی گیرد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومـــان مـــی باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.