System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Error In Run 'print' Command: System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute.
at System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 114
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'print' Command: System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute.
at System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 114
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute.
at System.Collections.ArrayList.ArrayListEnumeratorSimple.MoveNext()
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 114
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 58
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---
Kish Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Amber
ندای ارژنگ
B.B

1890000 تومان

2400000 تومان

1690000 تومان

1490000 تومان

5 درصد کمیسیون

Europe
ندای ارژنگ
B.B

2130000 تومان

2969000 تومان

1995000 تومان

1490000 تومان

5 درصد کمیسیون

Minotel Barsam
ندای ارژنگ
B.B

2195000 تومان

2995000 تومان

2050000 تومان

1490000 تومان

5 درصد کمیسیون

Tufenkian Historic
ندای ارژنگ
B.B

2295000 تومان

3150000 تومان

2150000 تومان

1490000 تومان

5 درصد کمیسیون

Imperial Palace
ندای ارژنگ
B.B

2350000 تومان

2995000 تومان

2150000 تومان

1490000 تومان

5 درصد کمیسیون

Ani Plaza
ندای ارژنگ
B.B

2390000 تومان

2995000 تومان

2250000 تومان

1490000 تومان

5 درصد کمیسیون

National
ندای ارژنگ
B.B

2950000 تومان

4190000 تومان

2690000 تومان

1490000 تومان

5 درصد کمیسیون

Royal Tulip Grand
ندای ارژنگ
B.B

3050000 تومان

4500000 تومان

2690000 تومان

1490000 تومان

5 درصد کمیسیون

نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

کودک با تخت

1690000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2969000 تومان

کودک با تخت

1995000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

2150000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4190000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

کودک با تخت

2690000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

توضیحات
5 درصد کمیسیون
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروزی ارمنستان,
  روزهای رفت:دوشنبه,چهارشنبه,جمعه,
  روزهای برگشت:دوشنبه,چهارشنبه,شنبه,
  مدت اقامت:5 شب، 6 روز ارمنستان,
  تاریخ اعتبار:1395/12/27 الی 1396/01/12,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,ترانسفر فرودگاهی,گشت شهری با نهار,راهنمای تور,
  شروع قیمت ها از :1.890.000تومان,
  کشور مقصد:ارمنستان,
  شهر مقصد:ایروان,
  خط هوایی:Kish Air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز کیش ایر، 5 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری با ناهار، سیم کارت رایگـــان، راهنمای فارسی زبان، بیمـــه مسافرتـــیپـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومـــان مـــی باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.