تور صربستان نوروز 97

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
STERLING
ندای ارژنگ
B.B

4600000 تومان

5130000 تومان

4450000 تومان

4شب-29 اسفند

STERLING
ندای ارژنگ
B.B

4800000 تومان

5450000 تومان

4650000 تومان

5شب -4و9 فروردین

BELGRADE CITY
ندای ارژنگ
B.B

4620000 تومان

5380000 تومان

4470000 تومان

4شب-29 اسفند

BELGRADE CITY
ندای ارژنگ
B.B

4820000 تومان

5450000 تومان

4670000 تومان

5شب -4و9 فروردین

ZIRA
ندای ارژنگ
B.B

4840000 تومان

5590000 تومان

4690000 تومان

4شب-29 اسفند

ZIRA
ندای ارژنگ
B.B

5090000 تومان

6030000 تومان

4940000 تومان

5شب -4و9 فروردین

MRCURE BELGRADE
ندای ارژنگ
B.B

4950000 تومان

5940000 تومان

4800000 تومان

4شب-29 اسفند

MRCURE BELGRADE
ندای ارژنگ
B.B

5240000 تومان

6470000 تومان

5090000 تومان

5شب -4و9 فروردین

MOSKVA
ندای ارژنگ
B.B

5120000 تومان

6380000 تومان

4970000 تومان

4شب-29 اسفند

MOSKVA
ندای ارژنگ
B.B

5440000 تومان

7020000 تومان

5290000 تومان

5شب -4و9 فروردین

CROWN PLAZA
ندای ارژنگ
B.B

5130000 تومان

6170000 تومان

4980000 تومان

4شب-29 اسفند

CROWN PLAZA
ندای ارژنگ
B.B

5450000 تومان

6760000 تومان

5300000 تومان

5شب -4و9 فروردین

SAINT TEN
ندای ارژنگ
B.B

5580000 تومان

6610000 تومان

5430000 تومان

4شب-29 اسفند

SAINT TEN
ندای ارژنگ
B.B

6020000 تومان

7310000 تومان

5870000 تومان

5شب -4و9 فروردین

METROPOL PALACE
ندای ارژنگ
B.B

5590000 تومان

7330000 تومان

5440000 تومان

4شب-29 اسفند

METROPOL PALACE
ندای ارژنگ
B.B

6030000 تومان

8210000 تومان

5880000 تومان

5شب -4و9 فروردین

نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5130000 تومان

کودک با تخت

4450000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
4شب-29 اسفند
نرخ اتاق 2 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

کودک با تخت

4650000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
5شب -4و9 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5380000 تومان

کودک با تخت

4470000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
4شب-29 اسفند
نرخ اتاق 2 تخته

4820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

کودک با تخت

4670000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
5شب -4و9 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته

4840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

کودک با تخت

4690000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
4شب-29 اسفند
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6030000 تومان

کودک با تخت

4940000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
5شب -4و9 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته

4950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5940000 تومان

کودک با تخت

4800000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
4شب-29 اسفند
نرخ اتاق 2 تخته

5240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6470000 تومان

کودک با تخت

5090000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
5شب -4و9 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته

5120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6380000 تومان

کودک با تخت

4970000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
4شب-29 اسفند
نرخ اتاق 2 تخته

5440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7020000 تومان

کودک با تخت

5290000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
5شب -4و9 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6170000 تومان

کودک با تخت

4980000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
4شب-29 اسفند
نرخ اتاق 2 تخته

5450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6760000 تومان

کودک با تخت

5300000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
5شب -4و9 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته

5580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6610000 تومان

کودک با تخت

5430000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
4شب-29 اسفند
نرخ اتاق 2 تخته

6020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7310000 تومان

کودک با تخت

5870000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
5شب -4و9 فروردین
نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7330000 تومان

کودک با تخت

5440000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
4شب-29 اسفند
نرخ اتاق 2 تخته

6030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8210000 تومان

کودک با تخت

5880000 تومان

کودک بدون تخت

توضیحات
5شب -4و9 فروردین
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور صربستان نوروز 97,
  مدت اقامت:4 شب و 5شب,
  تاریخ اعتبار:29اسفند 4و9 فروردین97,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,راهنمای محلی,ترانسفر فرودگاهی,گشت شهری با نهار,
  محل اقامت:هتل,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :4,600,000تومان,
  کشور مقصد:صربستان,
  شهر مقصد:بلگراد,
 • طبق بخشنامه هواپیمایی پرواز چارتری سوخت کامل میباشد.کلیه اتاقها در شهر بلگراد نان اسمکینگ (NON SMOKING) میباشد و جریمه کشیدن سیگار در اتاق500 یورو میباشد.پرواز چارتر و هتل گارنتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت میگردد.نرخ کودک بدون تخت 3،800،000 تومان میباشد.به نفر سوم کاناپه تخت خواب شو SOFA BEDS ارائه می گردد.ارسال درخواست توسط آژانس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی میباشد.برای کانفرم درخواست ارسال 50% مبلغ درخواست الزامی میباشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.