تور دبی ویژه جمعه ها (ایران ایر)

Iran Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Sun and Sands Sea View Hotel
ندای ارژنگ
H.B

1350000 تومان

1700000 تومان

1300000 تومان

890000 تومان

Saffron Boutique Hotel
ندای ارژنگ
H.B

1390000 تومان

1770000 تومان

1340000 تومان

890000 تومان

Royal Continental
ندای ارژنگ
B.B

1560000 تومان

2090000 تومان

1510000 تومان

890000 تومان

Novotel Dubai Al Barsha
ندای ارژنگ
B.B

1580000 تومان

2160000 تومان

1510000 تومان

890000 تومان

City Seasons Hotel Dubai
ندای ارژنگ
B.B

1640000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

890000 تومان

Avenue Hotel
ندای ارژنگ
B.B

1650000 تومان

2300000 تومان

1580000 تومان

890000 تومان

Crown Plaza Shk ZAYED
ندای ارژنگ
B.B

1690000 تومان

2390000 تومان

1650000 تومان

890000 تومان

Roda Al Murooj Hotel
ندای ارژنگ
B.B

2100000 تومان

3200000 تومان

2050000 تومان

890000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1700000 تومان

کودک با تخت

1300000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1770000 تومان

کودک با تخت

1340000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

کودک با تخت

1510000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2160000 تومان

کودک با تخت

1510000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

کودک با تخت

1490000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

کودک با تخت

1580000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2390000 تومان

کودک با تخت

1650000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

890000 تومان

توضیحات