تور دبی

Iran Air
Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Sun and Sands Sea View
ندای ارژنگ
B.B

445 درهم

50 درهم

597 درهم

100 درهم

445 درهم

50 درهم

280 درهم

0 درهم

Fortune Deira
ندای ارژنگ
B.B

460 درهم

60 درهم

610 درهم

120 درهم

460 درهم

60 درهم

280 درهم

0 درهم

Al Sarab
ندای ارژنگ
B.B

467 درهم

65 درهم

639 درهم

130 درهم

0 درهم

0 درهم

280 درهم

0 درهم

Dream Palace
ندای ارژنگ
B.B

480 درهم

68 درهم

655 درهم

136 درهم

480 درهم

68 درهم

280 درهم

0 درهم

Saffron Boutique
ندای ارژنگ
H.B

505 درهم

75 درهم

705 درهم

145 درهم

505 درهم

75 درهم

280 درهم

0 درهم

Dorus
ندای ارژنگ
H.B

515 درهم

80 درهم

722 درهم

157 درهم

515 درهم

80 درهم

280 درهم

0 درهم

Coral Dubai Deira
ندای ارژنگ
B.B

525 درهم

85 درهم

755 درهم

160 درهم

525 درهم

85 درهم

280 درهم

0 درهم

City Seasons
ندای ارژنگ
B.B

550 درهم

89 درهم

790 درهم

170 درهم

550 درهم

89 درهم

280 درهم

0 درهم

Royal Continental
ندای ارژنگ
B.B

558 درهم

92 درهم

808 درهم

180 درهم

558 درهم

92 درهم

280 درهم

0 درهم

Signature Al Barsha
ندای ارژنگ
B.B

562 درهم

95 درهم

815 درهم

183 درهم

562 درهم

95 درهم

280 درهم

0 درهم

Novotel Al Barsha
ندای ارژنگ
B.B

587 درهم

105 درهم

870 درهم

201 درهم

280 درهم

0 درهم

Emirates Grand Hotel Apartments
ندای ارژنگ
B.B

590 درهم

107 درهم

880 درهم

210 درهم

563 درهم

96 درهم

280 درهم

0 درهم

Crowne Plaza Deira
ندای ارژنگ
B.B

620 درهم

125 درهم

920 درهم

225 درهم

620 درهم

125 درهم

280 درهم

0 درهم

Hyatt Regency
ندای ارژنگ
B.B

650 درهم

125 درهم

980 درهم

257 درهم

650 درهم

125 درهم

280 درهم

0 درهم

Crowne Plaza Sheikh Zayed
ندای ارژنگ
B.B

665 درهم

130 درهم

1010 درهم

260 درهم

665 درهم

130 درهم

280 درهم

0 درهم

Hilton Dubai Creek
ندای ارژنگ
B.B

678 درهم

145 درهم

1045 درهم

270 درهم

678 درهم

145 درهم

280 درهم

0 درهم

Pullman City Centre
ندای ارژنگ
B.B

690 درهم

1070 درهم

690 درهم

280 درهم

0 درهم

Bonnington Jumeirah
ندای ارژنگ
B.B

700 درهم

157 درهم

1085 درهم

290 درهم

700 درهم

157 درهم

280 درهم

0 درهم

Royal Central
ندای ارژنگ
B.B

830 درهم

205 درهم

1345 درهم

370 درهم

830 درهم

205 درهم

280 درهم

0 درهم

V Hotel Hilton Dubai
ندای ارژنگ
B.B

920 درهم

230 درهم

1510 درهم

430 درهم

920 درهم

230 درهم

280 درهم

0 درهم

نرخ اتاق 2 تخته

445 درهم

50 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

597 درهم

100 درهم

کودک با تخت

445 درهم

50 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

460 درهم

60 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

610 درهم

120 درهم

کودک با تخت

460 درهم

60 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

467 درهم

65 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

639 درهم

130 درهم

کودک با تخت

0 درهم

0 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

480 درهم

68 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

655 درهم

136 درهم

کودک با تخت

480 درهم

68 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

505 درهم

75 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

705 درهم

145 درهم

کودک با تخت

505 درهم

75 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

515 درهم

80 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

722 درهم

157 درهم

کودک با تخت

515 درهم

80 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

525 درهم

85 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

755 درهم

160 درهم

کودک با تخت

525 درهم

85 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

550 درهم

89 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

790 درهم

170 درهم

کودک با تخت

550 درهم

89 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

558 درهم

92 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

808 درهم

180 درهم

کودک با تخت

558 درهم

92 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

562 درهم

95 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

815 درهم

183 درهم

کودک با تخت

562 درهم

95 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

587 درهم

105 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

870 درهم

201 درهم

کودک با تخت

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

590 درهم

107 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

880 درهم

210 درهم

کودک با تخت

563 درهم

96 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

620 درهم

125 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

920 درهم

225 درهم

کودک با تخت

620 درهم

125 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

650 درهم

125 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

980 درهم

257 درهم

کودک با تخت

650 درهم

125 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

665 درهم

130 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

1010 درهم

260 درهم

کودک با تخت

665 درهم

130 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

678 درهم

145 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

1045 درهم

270 درهم

کودک با تخت

678 درهم

145 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

690 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

1070 درهم

کودک با تخت

690 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

700 درهم

157 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

1085 درهم

290 درهم

کودک با تخت

700 درهم

157 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

830 درهم

205 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

1345 درهم

370 درهم

کودک با تخت

830 درهم

205 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

920 درهم

230 درهم

نرخ اتاق 1 تخته

1510 درهم

430 درهم

کودک با تخت

920 درهم

230 درهم

کودک بدون تخت

280 درهم

0 درهم

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور دبی,
  مدت اقامت:3شب، 4روز,
  تاریخ اعتبار:1397/06/01 تا 1397/07/15,
  خدمات:بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,گرفتن ویزا,راهنمای تور,صبحانه,
  شروع قیمت ها از :445 درهم,
  کشور مقصد:امارات متحده عربی,
  شهر مقصد:دبی,
  خط هوایی:Iran Air,Mahan Air,
 • مدارک لازم جهت اخذ ویزا: اسکن رنگی پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتباربیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن بلیط (Full Noshow) و 50 درصد مبلغ هتل کسر و الباقی استرداد می گردد.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ فوق شامل هتل، ترانسفر فرودگاهی، خدمات صبحانه و ناهار (با توجه به برد هتل) و ویزا می باشد. نرخ بلیط ایران ایر 1.385.000 تومان و بلیط ماهان 1.550.000 تومان می باشد و این مبالغ بابت بلیط به نرخ های فوق اضافه می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.