سامویی بانکوک نوروز97

Mahan Air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Nora Chaweng
ندای ارژنگ
B.B
PJ WATER GATE
ندای ارژنگ
B.B

5830000 تومان

6610000 تومان

5740000 تومان

5010000 تومان

IBIS SAMUII
ندای ارژنگ
B.B
IBIS SATHORN
ندای ارژنگ
B.B

5920000 تومان

6780000 تومان

5040000 تومان

Chaweng Noi Pool Villa
ندای ارژنگ
B.B
BANGKOK PALACE
ندای ارژنگ
B.B

5995000 تومان

6935000 تومان

5890000 تومان

5075000 تومان

Chaweng Noi Pool Villa
ندای ارژنگ
B.B

6125000 تومان

7140000 تومان

6010000 تومان

5150000 تومان

MERCURE SAMUII
ندای ارژنگ
B.B
EASTIN MAKASAN
ندای ارژنگ
B.B

6170000 تومان

7240000 تومان

5170000 تومان

MALIBU BEACH
ندای ارژنگ
B.B
MERCURE MAKASAN
ندای ارژنگ
B.B

6380000 تومان

7660000 تومان

6250000 تومان

5250000 تومان

KC URWATER
ندای ارژنگ
B.B
AVANI ATRIUM
ندای ارژنگ
B.B

6430000 تومان

7750000 تومان

6285000 تومان

5265000 تومان

SAMUII PALM BEACH
ندای ارژنگ
B.B
CENTARA WATER GATE
ندای ارژنگ
B.B

6600000 تومان

8100000 تومان

5325000 تومان

IMPERIAL SAMUII
ندای ارژنگ
B.B
CENTARA WATER GATE
ندای ارژنگ
B.B

6670000 تومان

8235000 تومان

5355000 تومان

NOVOTEL SAMUII
ندای ارژنگ
B.B
THE SUKOSOL
ندای ارژنگ
B.B

6750000 تومان

8400000 تومان

5385000 تومان

NORA BURI
ندای ارژنگ
B.B

7180000 تومان

9200000 تومان

6960000 تومان

5570000 تومان

AMARI SAMUII
ندای ارژنگ
B.B
AMARI WATER GATE
ندای ارژنگ
B.B

7450000 تومان

9750000 تومان

7210000 تومان

5670000 تومان

CENTARA GRAND
ندای ارژنگ
B.B
CENTARA GRAND WORLD
ندای ارژنگ
B.B

7570000 تومان

9985000 تومان

5720000 تومان

INFINITY SAMUII
ندای ارژنگ
B.B
CENTARA GRAND WORLD
ندای ارژنگ
B.B

7760000 تومان

10360000 تومان

5790000 تومان

CENTARA GRAND
ندای ارژنگ
B.B
JW MARRIOT
ندای ارژنگ
B.B

7820000 تومان

10470000 تومان

7540000 تومان

5800000 تومان

NORA BEACH
ندای ارژنگ
B.B
BIYOK SKY
ندای ارژنگ
B.B

6870000 تومان

8630000 تومان

6680000 تومان

5430000 تومان

NIKI BEACH
ندای ارژنگ
B.B
PULL MAN
ندای ارژنگ
B.B

7010000 تومان

8850000 تومان

6810000 تومان

5510000 تومان

NORA BURI
ندای ارژنگ
B.B
AMARI WATER GATE
ندای ارژنگ
B.B

7180000 تومان

9200000 تومان

6960000 تومان

5510000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

5830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6610000 تومان

کودک با تخت

5740000 تومان

کودک بدون تخت

5010000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6780000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5040000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6935000 تومان

کودک با تخت

5890000 تومان

کودک بدون تخت

5075000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7140000 تومان

کودک با تخت

6010000 تومان

کودک بدون تخت

5150000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7240000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5170000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7660000 تومان

کودک با تخت

6250000 تومان

کودک بدون تخت

5250000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7750000 تومان

کودک با تخت

6285000 تومان

کودک بدون تخت

5265000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8100000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5325000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8235000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5355000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8400000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5385000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9200000 تومان

کودک با تخت

6960000 تومان

کودک بدون تخت

5570000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9750000 تومان

کودک با تخت

7210000 تومان

کودک بدون تخت

5670000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9985000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5720000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10360000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

5790000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10470000 تومان

کودک با تخت

7540000 تومان

کودک بدون تخت

5800000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

6870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8630000 تومان

کودک با تخت

6680000 تومان

کودک بدون تخت

5430000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8850000 تومان

کودک با تخت

6810000 تومان

کودک بدون تخت

5510000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

7180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9200000 تومان

کودک با تخت

6960000 تومان

کودک بدون تخت

5510000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:سامویی بانکوک نوروز97,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,راهنمای محلی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,
  نوع پرواز:چارتر,
  شروع قیمت ها از :5,830,000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:سامویی,بانکوک,
  خط هوایی:Mahan Air,
  برنامه سفر:
  نکته مهم:
  نکته مهم : جهت رزرو 50 % مبلغ تور به عنوان پیش

  پرداخت دریافت می گردد ، ضمن اینکه کلیه تورها

  می بایست تا تاریخ 01 اسفند تسویه کامل گردند .,

  :
  1 )نرخ تورکودک زیر2 سال 000/950 تومان ) بدون کمیسیون (

  می باشـد و هر مسافر به تـعداد شبهای اقـامت دارای

  صبحانه می باشـد و به نفرسـوم تخت اضافه سفری به

  نرخ دو تخته تعلق می گیرد .

  2 )کنترل گذرنامه مسافر از جهت اعتـبار بعهـده آژانس

  ) ارسال کننده درخواست ( می باشد . ,

  :
  3)مدت زمان الزم جهت اخذ ویزا 3 روز کاری و مدارک الزم :

  اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از زمان سفر ،

  یک قطعه عکس 4*3 ، کپی شناسنامه و کارت ملی

  ، آدرس / تلفن / شغل و ایمیل مسافر ،

  پرینت گردش 3 ماه آخر حساب بانکی ,

  :
  4 )پرواز ماهان ، بلیط داخلی ساموئی و هتـل گارانتی بوده و

  بعد از رزرو غیر قابل استرداد وکنسلی می باشد و همچنین

  نرخ بلیط داخـلی ساموئی بر اساس پایـیـن ترین نـرخ

  پروازی محاسبـه گردیده و در صورت رزرو کالس پرواز

  باالتر مابه التفاوت دریافت می گردد . ,

 • در حال حاضر اطلاعاتی موجود نیست.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.