تور استانبول (3شب، 4روز)

Ata air
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1190000 1320000 1140000 950000

1190000 1320000 1140000 950000

1190000 1320000 1140000 950000

1290000 1550000 1170000 950000

1290000 1550000 1170000 950000

1320000 1500000 1150000 950000

1320000 1500000 1150000 950000

1320000 1500000 1150000 950000

1320000 1500000 1150000 950000

1390000 1630000 1200000 950000

1390000 1630000 1200000 950000

1390000 1630000 1200000 950000

1390000 1630000 1200000 950000

1480000 1930000 1260000 950000

1480000 1930000 1260000 950000

1480000 1930000 1260000 950000

1600000 2040000 1320000 950000

1600000 2040000 1320000 950000

1600000 2040000 1320000 950000

1690000 2170000 1320000 950000

1690000 2170000 1320000 950000

1690000 2170000 1320000 950000

1500000 1850000 1290000 950000

1500000 1850000 1290000 950000

1500000 1850000 1290000 950000

1500000 1850000 1290000 950000

1550000 2050000 1360000 950000

1550000 2050000 1360000 950000

1550000 2050000 1360000 950000

1750000 2290000 1370000 950000

1760000 2450000 1390000 950000

1760000 2450000 1390000 950000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1320000
کودک با تخت
1140000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1320000
کودک با تخت
1140000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1320000
کودک با تخت
1140000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1550000
کودک با تخت
1170000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1550000
کودک با تخت
1170000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000
نرخ اتاق 1 تخته
1500000
کودک با تخت
1150000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000
نرخ اتاق 1 تخته
1500000
کودک با تخت
1150000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000
نرخ اتاق 1 تخته
1500000
کودک با تخت
1150000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1320000
نرخ اتاق 1 تخته
1500000
کودک با تخت
1150000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1630000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1630000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1630000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1390000
نرخ اتاق 1 تخته
1630000
کودک با تخت
1200000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1480000
نرخ اتاق 1 تخته
1930000
کودک با تخت
1260000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1480000
نرخ اتاق 1 تخته
1930000
کودک با تخت
1260000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1480000
نرخ اتاق 1 تخته
1930000
کودک با تخت
1260000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1600000
نرخ اتاق 1 تخته
2040000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1600000
نرخ اتاق 1 تخته
2040000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1600000
نرخ اتاق 1 تخته
2040000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2170000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2170000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2170000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1850000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1850000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1850000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1850000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
کودک با تخت
1360000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
کودک با تخت
1360000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
2050000
کودک با تخت
1360000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
2290000
کودک با تخت
1370000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1760000
نرخ اتاق 1 تخته
2450000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1760000
نرخ اتاق 1 تخته
2450000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
950000
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور استانبول (3شب، 4روز),
  مدت اقامت:3شب، 4 روز استانبول,
  تاریخ اعتبار:1396/07/10 و 1396/08/30,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,گشت شهری با نهار,
  شروع قیمت ها از :1.190.000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Ata air,
 • بلیط رفت و برگشت با پـــرواز اتا ایر، 3 شب اقامت در هتل با صبحانـــه، ترانسفـــر فرودگاهـــی، یک گشت شهری با ناهار، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیاستفاده از جایگاه CIP برای هر طرف 322.500 تومان می باشد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50.000 یورو) الزامی می باشد، در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه نکرده باشد کلیه مسولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.پـرواز و هتل چـارتـــر و غیـرقـابـــل استـرداد مـــی باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافـــر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکـــار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومـــان مـــی باشد.لازم به ذکر است پکیج با بلیط 950.000 تمان میباشد و در صورت افزایش نرخ بلیط به پکیج فوق اضافه می گردد.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.