تور تایلند (بانکوک - پوکت) (تای ایرویز)

Thai Airways
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
Chaydon Sathorn
ندای ارژنگ
B.B
Baramee Hip
ندای ارژنگ
B.B

2860000 تومان

3275000 تومان

2545000 تومان

2320000 تومان

Forum Park
ندای ارژنگ
B.B
Design
ندای ارژنگ
B.B

2885000 تومان

3335000 تومان

2570000 تومان

2340000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
PJ Patong
ندای ارژنگ
B.B

2895000 تومان

3345000 تومان

2580000 تومان

2345000 تومان

PJ Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Aspira Prime
ندای ارژنگ
B.B

2955000 تومان

3455000 تومان

2355000 تومان

Bangkok Palace
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Plaza
ندای ارژنگ
B.B

3015000 تومان

3575000 تومان

3695000 تومان

2375000 تومان

Ramada D MA
ندای ارژنگ
B.B
Andakira
ندای ارژنگ
B.B

3110000 تومان

3745000 تومان

2770000 تومان

2425000 تومان

Eastin Makkasan
ندای ارژنگ
B.B
Ashlee Hub
ندای ارژنگ
B.B

3150000 تومان

3835000 تومان

2810000 تومان

2440000 تومان

Montien Bangkok
ندای ارژنگ
B.B
Royal Paradise
ندای ارژنگ
B.B

3175000 تومان

3890000 تومان

2835000 تومان

2455000 تومان

Ramada D MA
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Place
ندای ارژنگ
B.B

3190000 تومان

3920000 تومان

2845000 تومان

2460000 تومان

Novotel Silom
ندای ارژنگ
B.B
Deevana Plaza
ندای ارژنگ
B.B

3280000 تومان

4095000 تومان

2925000 تومان

2490000 تومان

Mandarin Centre Point
ندای ارژنگ
B.B
Duangjitt
ندای ارژنگ
B.B

3385000 تومان

4310000 تومان

3020000 تومان

2530000 تومان

Avani Atrium
ندای ارژنگ
B.B
Swissotel
ندای ارژنگ
B.B

3460000 تومان

4450000 تومان

3090000 تومان

2550000 تومان

Centara Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Fishermen
ندای ارژنگ
B.B

3490000 تومان

4515000 تومان

3115000 تومان

2565000 تومان

Centara Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Patong Bay Hill
ندای ارژنگ
B.B

3580000 تومان

4690000 تومان

3200000 تومان

2600000 تومان

Novotel Sukhumvit
ندای ارژنگ
B.B
Novotel Vintage
ندای ارژنگ
B.B

3670000 تومان

4865000 تومان

3280000 تومان

2630000 تومان

Holiday Inn Silom
ندای ارژنگ
B.B
Millennium
ندای ارژنگ
B.B

3735000 تومان

4985000 تومان

3330000 تومان

2655000 تومان

Pullman
ندای ارژنگ
B.B
Diamond Cliff
ندای ارژنگ
B.B

3815000 تومان

5165000 تومان

3415000 تومان

2695000 تومان

Amari Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Avista Hideaway
ندای ارژنگ
B.B

3970000 تومان

5450000 تومان

3555000 تومان

2755000 تومان

Centara Grand World
ندای ارژنگ
B.B
Hyatt Regency
ندای ارژنگ
B.B

4175000 تومان

5870000 تومان

3730000 تومان

2830000 تومان

Amari Watergate
ندای ارژنگ
B.B
Amari Phuket
ندای ارژنگ
B.B

4190000 تومان

5900000 تومان

3760000 تومان

2835000 تومان

Royal Orchid Sheraton
ندای ارژنگ
B.B
Dusit Thani
ندای ارژنگ
B.B

4280000 تومان

6075000 تومان

3840000 تومان

2870000 تومان

Marriott Marquis
ندای ارژنگ
B.B
Marriott Merlin Beach
ندای ارژنگ
B.B

4310000 تومان

6135000 تومان

3850000 تومان

2880000 تومان

lebua
ندای ارژنگ
B.B
Le Meridien
ندای ارژنگ
B.B

4490000 تومان

6465000 تومان

4015000 تومان

2940000 تومان

نرخ اتاق 2 تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3275000 تومان

کودک با تخت

2545000 تومان

کودک بدون تخت

2320000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2885000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3335000 تومان

کودک با تخت

2570000 تومان

کودک بدون تخت

2340000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3345000 تومان

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

2345000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2955000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3455000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2355000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3015000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3575000 تومان

کودک با تخت

3695000 تومان

کودک بدون تخت

2375000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3745000 تومان

کودک با تخت

2770000 تومان

کودک بدون تخت

2425000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3835000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

کودک بدون تخت

2440000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

کودک با تخت

2835000 تومان

کودک بدون تخت

2455000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3920000 تومان

کودک با تخت

2845000 تومان

کودک بدون تخت

2460000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

کودک با تخت

2925000 تومان

کودک بدون تخت

2490000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3385000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4310000 تومان

کودک با تخت

3020000 تومان

کودک بدون تخت

2530000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4450000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

2550000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4515000 تومان

کودک با تخت

3115000 تومان

کودک بدون تخت

2565000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

کودک با تخت

3200000 تومان

کودک بدون تخت

2600000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4865000 تومان

کودک با تخت

3280000 تومان

کودک بدون تخت

2630000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3735000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4985000 تومان

کودک با تخت

3330000 تومان

کودک بدون تخت

2655000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5165000 تومان

کودک با تخت

3415000 تومان

کودک بدون تخت

2695000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5450000 تومان

کودک با تخت

3555000 تومان

کودک بدون تخت

2755000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5870000 تومان

کودک با تخت

3730000 تومان

کودک بدون تخت

2830000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5900000 تومان

کودک با تخت

3760000 تومان

کودک بدون تخت

2835000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6075000 تومان

کودک با تخت

3840000 تومان

کودک بدون تخت

2870000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6135000 تومان

کودک با تخت

3850000 تومان

کودک بدون تخت

2880000 تومان

توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6465000 تومان

کودک با تخت

4015000 تومان

کودک بدون تخت

2940000 تومان

توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (بانکوک - پوکت) (تای ایرویز),
  مدت اقامت:4 شب بانکوک، 4 شب پوکت,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  شروع قیمت ها از :2.860.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پوکت,
  خط هوایی:Thai Airways,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز تای ایرویز، 8 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی بانکوک - پوکت - بانکوک، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 695.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.