تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (تای ایرویز)

Thai Airways
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
2360000 2785000 2035000 1790000

2375000 2815000 2050000 1790000

2390000 2845000 2065000 1795000

2435000 2935000 2125000 1810000

2490000 3055000 2160000 1835000

2510000 3090000 2175000 1845000

2525000 3115000 2190000 1850000

2615000 3285000 2270000 1895000

2670000 3400000 2330000 1920000

2720000 3490000 2365000 1930000

2735000 3520000 2380000 1935000

2765000 3858000 2410000 1945000

2810000 3670000 2450000 1965000

2895000 3845000 2530000 1995000

2925000 3910000 2010000

3030000 4110000 2645000 2045000

3255000 4560000 2855000 2125000

3285000 4615000 2880000 2135000

3345000 4720000 2935000 2175000

3410000 4845000 2990000 2195000

3555000 5145000 3130000 2255000

3610000 5260000 3180000 2270000

3645000 5315000 3210000 2285000

3835000 5700000 3380000 2360000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2360000
نرخ اتاق 1 تخته
2785000
کودک با تخت
2035000
کودک بدون تخت
1790000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2375000
نرخ اتاق 1 تخته
2815000
کودک با تخت
2050000
کودک بدون تخت
1790000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
2845000
کودک با تخت
2065000
کودک بدون تخت
1795000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2435000
نرخ اتاق 1 تخته
2935000
کودک با تخت
2125000
کودک بدون تخت
1810000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3055000
کودک با تخت
2160000
کودک بدون تخت
1835000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2510000
نرخ اتاق 1 تخته
3090000
کودک با تخت
2175000
کودک بدون تخت
1845000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2525000
نرخ اتاق 1 تخته
3115000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
1850000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2615000
نرخ اتاق 1 تخته
3285000
کودک با تخت
2270000
کودک بدون تخت
1895000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2670000
نرخ اتاق 1 تخته
3400000
کودک با تخت
2330000
کودک بدون تخت
1920000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3490000
کودک با تخت
2365000
کودک بدون تخت
1930000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2735000
نرخ اتاق 1 تخته
3520000
کودک با تخت
2380000
کودک بدون تخت
1935000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2765000
نرخ اتاق 1 تخته
3858000
کودک با تخت
2410000
کودک بدون تخت
1945000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2810000
نرخ اتاق 1 تخته
3670000
کودک با تخت
2450000
کودک بدون تخت
1965000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3845000
کودک با تخت
2530000
کودک بدون تخت
1995000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2925000
نرخ اتاق 1 تخته
3910000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2010000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3030000
نرخ اتاق 1 تخته
4110000
کودک با تخت
2645000
کودک بدون تخت
2045000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3255000
نرخ اتاق 1 تخته
4560000
کودک با تخت
2855000
کودک بدون تخت
2125000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3285000
نرخ اتاق 1 تخته
4615000
کودک با تخت
2880000
کودک بدون تخت
2135000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3345000
نرخ اتاق 1 تخته
4720000
کودک با تخت
2935000
کودک بدون تخت
2175000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3410000
نرخ اتاق 1 تخته
4845000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
2195000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3555000
نرخ اتاق 1 تخته
5145000
کودک با تخت
3130000
کودک بدون تخت
2255000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3610000
نرخ اتاق 1 تخته
5260000
کودک با تخت
3180000
کودک بدون تخت
2270000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3645000
نرخ اتاق 1 تخته
5315000
کودک با تخت
3210000
کودک بدون تخت
2285000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3835000
نرخ اتاق 1 تخته
5700000
کودک با تخت
3380000
کودک بدون تخت
2360000
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور تایلند (بانکوک - پاتایا) (تای ایرویز),
  مدت اقامت:4 شب بانکوک، 4 شب پاتایا,
  تاریخ اعتبار:1396/05/20 تا اطلاع ثانوی,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,اخذ ویزای توریستی,
  شروع قیمت ها از :2.360.000تومان,
  کشور مقصد:تایلند,
  شهر مقصد:بانکوک,پاتایا,
  خط هوایی:Thai Airways,
 • بلیط رفت و برگشت با پرواز تای ایرویز، 8 شب اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر زمینی بانکوک - پاتایا - بانکوک، یک گشت نیمروز شهری، ویزای توریستی، سیم کارت رایگان، راهنمای فارسی زبان، بیمه مسافرتیمدارک لازم جهت اخذ ویزا: یک قطعه عکس رنگی 4*3 تمام رخ با پشت زمینه سفید، اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار، کپی از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی، گردش حساب بانکی با حداقل 3 میلیون تومان موجودی، مشخصات فردی مسافر (شغل، آدرس محل كار، آدرس منزل، با ذكر شماره تلفن)آژانس ندای ارژنگ درخواست کننده ی ویزا می باشد و در صورت عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال (تا سقف 50،000 یورو) الزامی می باشد در صورتی که آژانس ثبت نام کننده اقدامی جهت صدور بیمه نامه ننماید کلیه مسئولیت مسافر به عهده آژانس همکار خواهد بود.به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.پرواز و هتل چارتر و غیرقـابل استرداد می باشد.حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبارپاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشت.در صورت تغییر تاریخ، تغییر نام، کنسل نمودن تور و یا عدم صدور ویزا از سوی سفارت و یا تاخیر در صدور آن کل مبلغ تور سوخت می شود.در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام، به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت ما به التفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافر می باشد.در صورت عدم کانفرم هتل، هتل مشابه جایگزین می گردد.قیمت ها به تومان می باشد و پرداخت 50 درصد از هزینه تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد.کمیسیون کودک نصف کمیسیون بزرگسال می باشد.نرخ بلیط محاسبه شده بر اساس نرخ پایه چارتری می باشد، در صورت افزایش نرخ بلیط ما به التفاوت دریافت می گردد.نرخ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
 • تورمرتبط موجود نیست.
 • مقاله مرتبط موجود نیست.