ایمن ترین صندلی در هواپیما

در حالی که سفر هوایی ایمن ترین نوع سفر است اما با توجه به سوانح هوایی رخ داده در سراسر دنیا و میزان تلفات آن، این ترس برای برخی از مسافران به وجود آمده است که ممکن است در حین سفر با هواپیما دچار سانحه شوند.
ما در ندای ارژنگ ایمن ترین صندلی های هواپیما را به شما معرفی می کنیم تا در مواقعی که فکر کردن به وقوع سوانح هوایی شما را اذیت می کند با انتخاب این صندلی ها از فکر کردن به این موضوع رهایی پیدا کنید و پروازی دل پذیر و به دور از استرس را تجربه کنید.

آمار انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی

براساس آمار انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی در 50 سال گذشته ایمن ترین نقطه در هنگام وقوع سوانح هوایی، عقب هواپیما می باشد، اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که مسافران نزدیک به دم هواپیما با احتمال 40 درصد بیشتر از دیگر مسافران شانس زنده ماندن دارند. این آمار از سال 1971 با بررسی 20 سانحه هوایی به دست آمده است. در این تحقیقات با بررسی هر 4 نقطه هواپیما قسمت عقب ایمن ترین نقطه هواپیما شناخته شده است، هم چنین در تحقیقاتی که بر روی یازده سانحه هوایی صورت گرفت درصد زنده ماندن مسافرانی که در عقب هواپیما نشسته اند بیشتر از بقیه مسافرانی که در دیگر نقاط هواپیما نشسته بودند است.

ایمن ترین صندلی در هواپیما

تحقیق سازمان هوانوردی آمریکا

در تحقیقات دیگری که برای شناسایی صندلی های ایمن در هواپیما انجام شده است می توان به تحقیق سازمان هوانوردی آمریکا اشاره کرد که براساس این تحقیق صندلی های وسط کابین سوم در عقب هواپیما ایمن ترین صندلی ها در هواپیما هستند و میزان زنده ماندن در سوانح هوایی برای افرادی که بر روی این صندلی ها نشسته اند 32 درصد افزایش می یابد. در تحقیق دیگری که در سال 2011 در دانشگاه کمبریج انجام شد، درصد زنده ماندن افرادی که در نزدیکی خروج اضطراری هواپیما نشسته اند بیشتر از سایر افراد است.

ایمن ترین صندلی در هواپیما