سوپر آفر گرجستان ویژه ژانویه

Georgian Airways
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
598000 724000 611000 485000 CITY CENTER

42000 84000 42000

611000 749000 611000 485000 CITY CENTER

46000 92000 42000

630000 787000 648000 485000 CITY CENTER

52000 105000 54000

711000 951000 694000 485000 CITY CENTER

79000 159000 69000

787000 1102000 755000 485000 CITY CENTER

شارژ 03 تا 04 ژانویه هر شب هر نفر 115000 تومان

شارژ 03 تا 04 ژانویه هر شب هر نفر 115000 تومان
105000 210000 90000

787000 1102000 755000 485000 CITY CENTER

شارژ 03 ژانویه هر شب هر نفر 136000 تومان

شارژ 03 ژانویه هر شب هر نفر 136000 تومان
105000 210000 90000

787000 1102000 800000 485000 CITY CENTER

105000 210000 105000

1008000 1543000 1007000 485000 20MIN

178000 357000 174000

درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
598000
نرخ اتاق 1 تخته
724000
کودک با تخت
611000
کودک بدون تخت
485000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
42000
نرخ اتاق 1 تخته
84000
کودک با تخت
42000
کودک بدون تخت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
611000
نرخ اتاق 1 تخته
749000
کودک با تخت
611000
کودک بدون تخت
485000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
46000
نرخ اتاق 1 تخته
92000
کودک با تخت
42000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
630000
نرخ اتاق 1 تخته
787000
کودک با تخت
648000
کودک بدون تخت
485000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
52000
نرخ اتاق 1 تخته
105000
کودک با تخت
54000
کودک بدون تخت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
711000
نرخ اتاق 1 تخته
951000
کودک با تخت
694000
کودک بدون تخت
485000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
79000
نرخ اتاق 1 تخته
159000
کودک با تخت
69000
کودک بدون تخت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
787000
نرخ اتاق 1 تخته
1102000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
485000
توضیحات
شارژ 03 تا 04 ژانویه هر شب هر نفر 115000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
105000
نرخ اتاق 1 تخته
210000
کودک با تخت
90000
کودک بدون تخت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
787000
نرخ اتاق 1 تخته
1102000
کودک با تخت
755000
کودک بدون تخت
485000
توضیحات
شارژ 03 ژانویه هر شب هر نفر 136000 تومان
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
105000
نرخ اتاق 1 تخته
210000
کودک با تخت
90000
کودک بدون تخت
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
787000
نرخ اتاق 1 تخته
1102000
کودک با تخت
800000
کودک بدون تخت
485000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
105000
نرخ اتاق 1 تخته
210000
کودک با تخت
105000
کودک بدون تخت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
1008000
نرخ اتاق 1 تخته
1543000
کودک با تخت
1007000
کودک بدون تخت
485000
توضیحات
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
178000
نرخ اتاق 1 تخته
357000
کودک با تخت
174000
کودک بدون تخت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:سوپر آفر گرجستان ویژه ژانویه,
  روزهای رفت:جمعه,سه شنبه,
  روزهای برگشت:سه شنبه,جمعه,
  مدت اقامت:3 شب و 4 روز,
  تاریخ اعتبار:1395/10/15,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,سیم کارت,گشت خرید,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  نوع پرواز:چارتر,
  شروع قیمت ها از :598000تومان,
  خط هوایی:Georgian Airways,
  برنامه سفر:
  خدمات تور:
  بلیط رفت و برگشت با پرواز جورجین ایر ویز ، اقامت در هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، گشت خرید، سیم کارت، بیمه، راهنما

  ,

 • مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده آژانس همکار می باشد و آژانس ندای ارژنگ مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت نخواهد داشتنرخ کودک زیر2سال 250.000 تومان می باشدپرداخت 50 درصد مبلغ تور زمان ثبت نام الزامی میباشدپرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد